Faktaboks

Eva Winther-Larsen
Fødd
27. oktober 1928, Bergen
Død
22. august 2013

W.-L. debuterte på Høstutstillingen i 1955 med eit målarstykke kalla Min mann. Hennar tidlegaste bilde var klårt figurative og scener frå heimemiljøet var ynda motiv. Det gjeld òg for målarstykka Lesende gutter og Ketil som ho var representert med på ungdomsbiennalen i Paris i 1963. Fargebruken i desse bilda er kraftig og kontrastrik, og fargen har alltid spela ei sentral rolle i W.-L. sin kunst. Thore Heramb som ho hadde til lærar på Studieatelieret i Bergen 1959–61, har hatt mykje å seia for hennar utvikling i koloristisk lei. I ei rekkje bilde med Bergensmotiv frå 60-talet er fargen pastost lagt opp i breie flater malt med palettkniv, men etter kvart har dei tunge og mørke fargane blitt fortrengt av ein lysare og luftigare koloritt, og palettkniven er blitt bytta ut med pensel. Formspråket er blitt stadig meir abstrahert og spontanistisk, men utgangspunktet er gjerne eit naturinntrykk. Eit unnatak her er utstillingane i Bergens Kunstforening og Lillehammer Bys Malerisamling i 1971 som tok opp tilsulking- og flyktningeproblem. Uansett motiv er det likevel samspelet mellom fargane som er og blir hovudsaka. W.-L. har hatt Bergen som base det meste av si tid som kunstnar, men i 1979 flytta ho til Hemskilen utanfor Sandefjord. I Bergen var ho m.a. aktiv i Finnegårdskretsen som etablerte Galleri 1 i 1969.

Familierelasjoner

Datter av

 • Ann-Margreth Ødmannsson
 • Johannes Grevstad

Gift med

 • Joakim Edvard Winther-Larsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Hemskilen, Tjodalyng

Utdannelse

 • BHKS 1946–50
 • Studieatelieret, Bergen under Alf-Jørgen Aas, Rolf Syrdahl, Karen Holtsmark og Thore Heramb 1954–61

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reusch' legat 1963
 • 3%-fondets stipend 1965–67
 • Bergen bys stipend 1963, -71
 • Houens legat 1972
 • Statens garantiinntekt frå 1977
 • Studiereiser til England, Nederland, Frankrike, Italia og Spania

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening, Hordaland
 • Bildende Kunstneres Forening Vestfold
 • Landsforeningen Norske Malere

Priser, premier og utmerkelser

 • Bronsemedalje Les Art en Europe, Brussel 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Bergen lærerhøgskole (1965)
 • Knappen sjukeheim, Bergen (1982)
 • Helserådet i Tjølling (1982).
 • Bergen Billedgalleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Porsgrunn og Sandefjord kunstforeninger
 • Bergen kommune
 • Hordaland og Vestfold fylker
 • Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm
 • Bergen Bank, Bergen
 • Royal Viking Sea
 • Maleri med Bergensmotiv innkjøpt som Bergen by si gåve til Åbo sitt 700 årsjubileums 1980

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Permanenten, 1966

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1961-1963
 • Høstutstillingen, 1965-1966
 • Høstutstillingen, 1969
 • Vestlandsutst., 1958-1960
 • Vestlandsutst., 1962-1973
 • Vestlandsutst., 1975
 • Vestlandsutst., 1977
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1962
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1965
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1973
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1974
 • Bildende Kunst an der Ostsee, 1962
 • Ungdomsbiennalen, 1963
 • Unge Kunstneres Samfunn vandreutstilling, 1966
 • Kunstnere fra Bergen, Åbo og Tammerfors, 1969
 • Ung skandinavisk kunst, 1968
 • Billedkunsten i Bergen. Status 70. Tilbakeblikk, 1970
 • Finnegårdskretsen, 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutst., 1971
 • Bildende Kunstnere i Bergen 1931–1971, 1971
 • Les Arts en Europe, 1973
 • Norsk samtidskunst, 1970
 • Norsk samtidskunst, 1970
 • Norsk samtidskunst, 1970
 • Kunst og kunstnere i Bergen, 1976
 • Jubileumsutst., 1983

Litteratur

 • i Morgenavisen, 09.02.1963
 • i Nationen, 02.12.1963
 • i Aftenposten, 04.12.1963
 • i Kunsten idag, 1963, hefte 4, s. 53
 • Kunst og Kultur, 1964, s. 59
 • i Morgenavisen, 04.03.1965
 • i Arbeiderbladet, 04.03.1965
 • i Bergens Tidende, 02.10.1965, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 02.01.1966
 • i Stavanger Aftenblad, 21.03.1966
 • Aftenposten, 26.03.1966, (ill.)
 • i Verdens Gang, 31.03.1966
 • i Morgenposten, 05.04.1966
 • i Aftenposten, 05.04.1966
 • i Vårt Land, 13.04.1966
 • Bergens Tidende, 21.04.1966
 • Kunst og Kultur, 1966, s. 181
 • La Revue Moderne, 03.1966, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 04.02.1967
 • i Rogalands Avis, 04.02.1967
 • i Haugesunds Avis, 04.03.1967, (ill.)
 • i Haugesunds Avis, 30.09.1967, (ill.)
 • i Haugesunds Dagblad, 30.09.1967
 • i Bergens Arbeiderblad, 07.02.1968
 • i Rogalands Avis, 16.02.1968, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 06.02.1971
 • i Stavanger Aftenblad, 22.02.1968, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 27.02.1969
 • i Verdens Gang, 14.11.1969, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 120
 • i Bergens Tidende, 23.03.1970, (ill.)
 • Billedkunsten i Bergen, 1970, s. 20, Status 70, katalog Bergens Kunstforening
 • i Morgenavisen, 19.03.1971, (ill.)
 • i Morgenavisen, 27.10.1971, (ill.)
 • i Bergens Tidende, 30.10.1971, (ill.)
 • i Dagningen, 18.11.1971, (ill.)
 • i Gudbrandsdølen, 19.11.1971
 • Alle Kvinners Blad, 22.02.1972
 • i Aftenposten, 11.01.1975
 • i Dagbladet, 15.01.1975
 • i Verdens Gang, 16.01.1975
 • Porsgrunns Dagblad, 08.02.1975, (ill.)
 • i Moss Avis, 19.11.1975
 • i Rogalands Avis, 16.12.1975, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 191
 • i Sandefjords Blad, 16.01.1976, (ill.)
 • i Sandefjords Blad, 20.01.1976, (ill.)
 • i Verdens Gang, 31.01.1977
 • i Morgenbladet, 04.02.1977
 • i Dagbladet, 04.02.1977
 • i Vårt Land, 07.02.1977
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 173
 • i Bergens Tidende, 28.09.1978, (ill.)
 • i Bergens Arbeiderblad, 28.09.1978, (ill.)
 • i Sandefjords Blad, 04.10.1980
 • i Sandefjords Blad, 16.09.1981
 • i Bergens Tidende, 06.06.1981
 • i Morgenavisen, 17.06.1981
 • i Farmand, 12.09.1981
 • i Aftenposten, 19.09.1981
 • i Frisprog, 17.04.1982
 • i Østlandsp., 24.08.1984
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Eva Winther-Larsen