Faktaboks

Signe Walle
Født
5. mai 1890, Jeløya
Død
1. desember 1972, Moss

W. malte landskaper, figurbilder og blomstermotiver. Hun hørte dessuten til den yngre gruppe malere som fikk en dyktig grafisk skolering under Johan Nordhagen. Hennes landskaps- og figurraderinger er utført i en presis, finstreket teknikk.

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1909-10, 1916-17
 • Harriet Backers malerskole ca. 1913-16
 • korrektur av Erik Werenskiold
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania under Johan Nordhagen og Theodor L. Wilberg 1917-19

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Enkedronning Josephines legat 1918
 • Finnes legat 2 ganger
 • Studiereiser til Tyskland og Italia 1922
 • Frankrike 1926, -48

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • 8 veggmalerier, Reien gård, Jeløya (1927).
 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Illustrasjonsarbeider

 • Mappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1919, -22

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1918
 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1947-1948
 • Vårutst., 1915
 • Norske grafikere, 1922
 • Bildende Kunstnerinners utst., 1932
 • Norsk utst., 1939
 • Nordiska Konstnärinnor, 1948

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1922, s. 36, 42 (ill.)
 • i Dagbladet, 06.10.1922
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 280 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 276, 284 (ill.)
 • Norsk grafikk i det tyvende århundre, 1941, s. 105, register
 • For den bildende kunst, 1963, s. 150
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 140, 257
 • Norske grafikere, 1973, s. 91
 • Østfold. Bygd og by i Norge, 1978, register