W. malte landskaper, figurbilder og blomstermotiver. Hun hørte dessuten til den yngre gruppe malere som fikk en dyktig grafisk skolering under Johan Nordhagen. Hennes landskaps- og figurraderinger er utført i en presis, finstreket teknikk.