F. arbeidet som kontormann og fikk bare anledning til å dyrke malerkunsten leilighetsvis, men etter at han ble pensjonert i 1963, har han vært maler på heltid. F. henter sine motiver fortrinnsvis fra hjembyen Porsgrunn, og hans akvareller regnes for å være av stor kulturhistorisk interesse. Ellers har han fra tid til annen malt naturstudier fra sine reiser.