Faktaboks

M.G. Monsen
Monsen, Mons Gabriel
Født
15. desember 1836, Høyland
Død
25. januar 1896, Stavanger

M. skal i sin ungdom ha ønsket å bli maler, men faren tillot ham ikke å slå inn på en så usikker levevei. Han overtok farens forretning som omfattet rederi, sildesalteri og handel, men i fritiden fortsatte han å male, vesentlig byprospekter i akvarell. I alt kjenner man 112 prospekter (109 akvareller og 3 blyantstegninger) og 4 malerier. Prospektene er laget i tiden 1856–86. M.s store nøyaktighet og detaljerte fremstilling har gjort hans prospekter til et uvurderlig kildemateriale for studiet av det gamle Stavanger som nå til dels er utslettet. I sine lyse, lette akvareller, med litt avblekete farger, har M. fanget inn det lys og den fargeskala som er karakteristisk for rogalandsnaturen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Jonas Schanche Monsen, skipsreder, kjøpmann (1806 - 1864)
 • Ellen Marie Svendsen

Utdannelse

 • Elev av Bernhard Hanson, Stavanger

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter av Stavanger Kunstforening 1865, medlem av foreningens første styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Gamle Stavangerbilleder, Stavanger museum, 1920

Litteratur

 • Hå. Nærbø-Varhaug, Stavanger, 1939, s. 117 (ill.)
 • Elgvin, J., En by i kamp. Stavanger bys historie 1536–1814, Stavanger, 1956, s. 4, 85, 125, 192, 204 (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 143
 • Hidle, G. S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 11, 12 (ill.)
 • Lexow, J. H., Mons Gabriel Monsens prospekter, Stavanger museum årbok 1970, Stavanger, 1970, s. 85–103 (ill.)
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, s. 2, katalog Stavanger Kunstforening
 • Hidle, G. S., Stavanger - byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 54–57 (ill.)
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, s. 184 (ill.)