M. skal i sin ungdom ha ønsket å bli maler, men faren tillot ham ikke å slå inn på en så usikker levevei. Han overtok farens forretning som omfattet rederi, sildesalteri og handel, men i fritiden fortsatte han å male, vesentlig byprospekter i akvarell. I alt kjenner man 112 prospekter (109 akvareller og 3 blyantstegninger) og 4 malerier. Prospektene er laget i tiden 1856–86. M.s store nøyaktighet og detaljerte fremstilling har gjort hans prospekter til et uvurderlig kildemateriale for studiet av det gamle Stavanger som nå til dels er utslettet. I sine lyse, lette akvareller, med litt avblekete farger, har M. fanget inn det lys og den fargeskala som er karakteristisk for rogalandsnaturen.