K. opplevde Edvard Munch mens han malte Aula-dekorasjonene på Skrubben i Kragerø. Han ble oppmuntret av Munch til å bli kunstner etter å ha vist ham noen tegninger. K. søkte forgjeves Statens stipend hvert år 1921–28 og gikk i 1927 inn i sin fars kolonialforretning. Han drev den til 1972, men malte i sin fritid. Han var ikke i Oslo etter 1923 og besøkte ikke utstillinger siden. Tross K.s isolerte tilværelse har hans kunst en nærmest modernistisk karakter. Han anvendte gjerne klare, lysende spektralfarger. Hans figurbilder er ekspressive, ofte fulle av symboler, med et preg av dikt og drøm. K. var lidenskapelig opptatt av klassisk musikk, og hans oljemalerier og pasteller har ofte titler som vitner om sterke musikkopplevelser: Preludium Allegro (1935), Fiolinvirtuosen (1946), Mendelsohns fiolinkonsert i e-moll (1974–76). K. malte også landskaper og portretter. Hans mange selvportretter er særpregete og til dels gåtefulle, som Bak forhenget (1927) og Under planeten Mars og stjernebildet Venus (1930). K. utførte også enkelte raderinger.