H. var utdannet malermester. Ved siden av forretningsdriften var han virksom som kunstmaler og var etter sigende en dyktig portrettør.