Faktaboks

Jørgen Henrik Rawert
Rawert, Henrich
Født
16. august 1751, Christiania
Død
14. juli 1823, København

R. var dessinatør ved Ingeniørkorpset, København, sekondløytnant fra 1778 og premierløytnant fra 1787. Han var lærer i matematikk ved den militære skole, Christiania 1786-90, stadskonduktør i København 1790-1823. Fra 1800 til sin død var han professor i matematikk ved kunstakademiet samme sted, og holdt forelesninger over "Civilarkitektur" ved Ingeniørkorpsets Læreinstitut. Som lærer ved den militære og matematiske skole i Christiania, underviste R. bl.a. i bygningskunst. Også etter at han ble stadskonduktør i København hadde han befatning med norsk kunst. Han har derfor vært ansett som en formidler av den Harsdorffske klassisisme til norsk arkitektur, og har vært tilskrevet en del arbeider der arkitektens navn ikke er kjent. Sikkert er at R. leverte tegninger til en ny teaterbygning, oppført i Grensehaven (Akersgata, 1802-12, senere endret), men det er usikkert om hans planer ble fulgt. Som stadskonduktør i København ledet R. gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1795.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anne Mogensdatter Lund
 • Ole Jørgen Rawert, kaptein

Gift med

 • København, 1784-1823 med Anna Maria Krieger (1758 - 1826)

Utdannelse

 • Kadett ved den militære og matematiske skole, Christiania 1773
 • Kunstakademiet i København under Caspar Frederik Harsdorff ca. 1776-78

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i København ca. 1776-86 og 1790-1823

Priser, premier og utmerkelser

 • Den lille og store sølvmedalje, Kunstakademiet i København 1778

Utførte arbeider

 • Prekestolsalter, Skiens kirke (1779, utført 1784, brent 1886, deler bevart Fylkesmuseum for Telemark og Grenland, Skien)
 • Minnestein over generalkrigskommissær P. B. Prydz, Akershus festning (1786)
 • Gravkapell, Skjeberg kirke (1786-90) for generalkrigskommissær Peder Holter
 • Medarbeider oppførelsen av Fredriksvern (fra 1786)
 • Gravmæle over Generalauditør Ole Chr. Wessel, Skjeberg kirke (1794)
 • Muligens korreksjon fasadeskisser, Ulefoss hovedbygning (1800, den utførte bygning endret senere)
 • Interiør, Det dramatiske Selskabs Teater, Christiania (1801)
 • I Danmark se Weilbachs Kunstnerleksikon

Eget forfatterskap

 • Forelæsninger over den geometriske, trigonometriske og militære Landmaaling, København, 1793, (ill.)
 • Meyn, P., Rawert, Jørgen Henrik (Henrich), Plan og Forslag til et forbedret Anlæg for den afbrændte Deel af Staden, København, 1795, (ill.), sammen med
 • Udførlig Beretning om den Plan, der blev lagt og udført i Anledning af den store Ildebrand i Kiøbenhavn 1795, København, 1800
 • Fuldstændige Forelæsninger over Bygningskunsten, København, 1800, bd. 1
 • De fem Søileordner, efter Vignola, København, 1814

Litteratur

 • R.s virksomhet i Danmark, se Weilbachs Kunstnerleksikon, København, 1952, bd. 3, s. 29–30
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register (ill.)
 • Pedersen, I., Litt om tegne- og arkitektundervisningen i Norge før høiskolens tid, Trondheim, 1935, s. 16
 • Berg, Arno, Grensehaven, St. Hallvard, 1941, s. 282–85 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, register s. 238
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register
 • Brochmann, O., Bygget i Norget, Oslo, 1981, bd. 2, register
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 4, s. 12
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 53, 241

Arkivalia

 • Aslaksby, Truls, Skiensfjord-klassisismen, Universitetet i Oslo, 1977, bd. 1, s. 22–23, magistergradsavhandling