R. var dessinatør ved Ingeniørkorpset, København, sekondløytnant fra 1778 og premierløytnant fra 1787. Han var lærer i matematikk ved den militære skole, Christiania 1786-90, stadskonduktør i København 1790-1823. Fra 1800 til sin død var han professor i matematikk ved kunstakademiet samme sted, og holdt forelesninger over "Civilarkitektur" ved Ingeniørkorpsets Læreinstitut. Som lærer ved den militære og matematiske skole i Christiania, underviste R. bl.a. i bygningskunst. Også etter at han ble stadskonduktør i København hadde han befatning med norsk kunst. Han har derfor vært ansett som en formidler av den Harsdorffske klassisisme til norsk arkitektur, og har vært tilskrevet en del arbeider der arkitektens navn ikke er kjent. Sikkert er at R. leverte tegninger til en ny teaterbygning, oppført i Grensehaven (Akersgata, 1802-12, senere endret), men det er usikkert om hans planer ble fulgt. Som stadskonduktør i København ledet R. gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1795.