Få billedhuggere i Norge har avspeilt 1970-årenes samfunnsdebatt og politiske hendelser så treffende som C. Med sin sterkt engasjerte kunst står han ganske på siden av den norske billedhuggertradisjon. Han sveiser og hamrer metallplater og skjærer og hogger i tre. Ofte lar han gjenstander fra hverdagen, en plog, en sekk, en støvel (utformet naturalistisk i metall) bli en del av større skulpturer som gjerne tar utgangspunkt i helt bestemte hendelser. Bonden til Minne (Nasjonalgalleriet, Oslo) er en poetisk skildring av bøndenes slit, et gravmæle over hans liv. Skulpturen må sees som et innlegg i EF-striden, der mange fryktet at norsk medlemskap ville føre til øket fraflytting fra bygdene. Den direkte utformingen og den klare understrekningen av den innholdsmessige tendens skaper en uvanlig intensitet i flere av hans skulpturer, en intensitet som gjerne når langt utover den spesielle situasjon de måtte kommentere. Dette skyldes C.s poetiske grunnholdning, som gir arbeidene en dimensjon utover det rent saksrettede. En annen styrke hos ham som billedhugger er evnen til å gripe øyeblikkshendelser og formidle det umiddelbare gjennom den tungvinte prosessen det er å fremstille skulptur. Kontrast (1978-79) viser et slikt "øyeblikk" fra en opplevelse på bryggen i Bergen. Midt i teknifiserte omgivelser er noen fugler i ferd med å hakke hull på en kraftfor-sekk. Det tilsynelatende tilfeldige motivfunnet har alltid en videre referanseramme. C.s arbeider viser alltid håp og stor kjærlighet til det levende livet, og han har et bevisst forhold til hvordan han mener kunst skal fungere: Ikke som rene illustrasjoner til tiden vi lever i, men som provoserende kommentarer fra en som har tatt stilling. Hans skulpturer er rike på humor og underfundigheter, men dette får aldri ta overhånd slik at de grunnleggende holdningene i hans kunst blir tilslørt av rene løyer. Mangfoldigheten i såvel materialbruk som i det følelsesmessige register hans arbeider spiller på, gjør C. til noe av det mest spennende innenfor norsk skulptur i 1970-årene.