K. har drevet egen vevstue med produksjon av innredningstekstiler fra 1946. I tiden etter krigen med tekstilrasjonering og stort behov for nyinnredninger, vevde K. og hennes medarbeidere personlig pregede tekstiler i klare farger. I den grad det var mulig, forsøkte hun å bruke norsk ull. K.s vevstue har utført flere store oppdrag og leverer fortsatt gardiner, møbelstoffer og tepper av høy kvalitet. Fra 1958 har hun også vært tilknyttet Røros Tweed som designer. For denne bedriften har hun tegnet møbel- og gardinstoffer i striper og ruter, fortrinnsvis i varme farger. Fra 1953 har K. samarbeidet med maleren Knut Rumohr. I begynnelsen laget de gulvtepper med geometriske mønstre. Senere har de hovedsakelig laget vevde ryer med abstraherte naturinntrykk som motiv. K. og Rumohr samarbeider om teppene fra de første skisser til det ferdige resultat. Ryene bygger på utkast som Rumohr tegner spesielt for den enkelte teknikk med angivelse av trådtetthet og med markering av knutenes plassering. Valg av farger og kvalitet foretar de sammen. Ryene veves på flatvev, hovedsakelig i prydvevgarn og maskinspunnet spelsau-ull. Selv om hovedlinjer og former er gitt, vokser detaljer fram under selve vevprosessen. Ryeveving på et høyt estetisk nivå og med kunstneriske pretensjoner er lite utbredt i vårt land. Bortsett fra Sigrun Berg, er K. den eneste i Norge som har tatt opp denne gamle og tradisjonsrike teknikken som kunstnerisk uttrykksmiddel.