Familierelasjoner

Datter av

  • Erik Balke
  • Ellinor Sundt-Ohlsen

Bosatt (pr 1982-1986)

Oslo.

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1941–45; teaterskole på Nationaltheatret i tre år.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Tallrike reiser i Europa; studiereise til Sovjetunionen 1976.

Priser, premier og utmerkelser

Kirke- og undervisningsdepartementets pris for tegningene til egen bok: Det begynte en fredag i Finvik 1974.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Scenografiske arbeider for forskjellige teatre
  • Norsk Rikskringkasting Fjernsynet

Illustrasjonsarbeider

  • Det begynte en fredag i Finvik, Oslo 1974
  • Myggstikkstykket, Oslo 1980

Utstillinger

Separatutstillinger

  • Gall. 27, Oslo, 1976
  • Gall. Cassandra, Drøbak, 1977
  • Gall. Strondi, Årdalstangen, 1978

Kollektivutstillinger

  • Barneutstilling, Gall. Acanthus, Oslo, 1979

Eget forfatterskap

  • Det begynte en fredag i Finvik, Oslo, 1974
  • Myggstikkstykket, Oslo, 1980

Litteratur

  • Dagbladet, 02.12.1976
  • Aftenposten, 02.12.1976, (ill.)
  • Aftenposten, 04.12.1976, (ill.)
  • Morgenbladet, 09.12.1976, (ill.)
  • Verdens Gang, 22.12.1976
  • Kunst og Kultur, 1979, s. 59
  • Aftenposten, 28.08.1979, (ill.)