Faktaboks

Gunnvor Advocaat
Advocaat, Gunnvor Henriette
Født
17. august 1912, Oslo
Død
26. juli 1997, Oslo

Maleri. 1966

/Nasjonalmuseet.

Gult over sort. 1974

/Nasjonalmuseet.

A.s malerier, akvareller og serigrafier bæres av et opprinnelig koloristisk talent og en kultivert sans for artistiske verdier. Utviklingen fra en fast forenklet figurativ uttrykksform fram til 1960- og 70-årenes likevektige, rene og rofylte nonfigurative komposisjoner har vært usedvanlig harmonisk.

Hennes første nonfigurative fase ble innledet i siste halvdel av 1950-årene med bilder av gjennomgående romantisk karakter. De var gjerne dypstemte, uten klart definerte former og kunne være pastost malt med vekt på raffinerte stofflige virkninger. I løpet av de år A. bodde i Roma lysnet koloritten litt etter litt. I 1974 viste hun i Kunstnernes Hus en rekke nye malerier (utført 1971–74) holdt i klare, ofte lysende spektralfarger dominert av rødt og blått. Karakteristisk for bildene fra denne perioden er den strenge komposisjon og betoningen av flaten. Maleriene er bygd opp i store rolige fargeplan og fargene er lagt på i tynnere og jevnere lag enn tidligere. Arbeidene fra siste del av 1970-årene virker igjen mer følelsesbetonede, med mer oppløste flater og duse, dempede farger.

"Jeg er formalist og vil gjerne være det. Men jeg har en indre idé, uten å være inspirert av naturen", uttalte A. i 1974. I Norske grafikere i dag skriver hun: "I grafikk som i maleri er mitt mål presis avveining i komposisjonen av fargede planformers spenning og balanse, størrelsesforhold, bevegelse i rom. Derfor passer den non-figurative uttrykksform meg best".

Familierelasjoner

Datter av

 • Gijsbert Diedrik Advocaat, ambassadør
 • Gunnvor Katharina Eckbo

Gift med

 • Roma medØistein Thurman
 • Oslo med Ole Fredrik Hvinden-Haug, mag.art, konservator (1913 - 1941)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Nice
 • Oslo
 • Roma
 • Taormina på Sicilia

Utdannelse

 • Freje Studio 1937
 • Kunstakademiet i Haag 1938–39
 • Doro Ordings malerskole, Oslo 1941
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole) under Per Krohg og Th. Lie-Jørgensen 1942-43
 • Statens Kunstakademi, Oslo (opprettet 1909) under Axel Revold 1943-46, Jean Heiberg 1943–46 og Aage Storstein 1946–48
 • S.W. Hayters Atelier 17, Paris 1955–56

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Oslo bys stipend 1962
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1964–67
 • Studier i Paris 1948
 • Studiereise til Sør-Frankrike og Italia våren 1949, sammen med B. Berbom, I. Sitter og ø. Thurman, malte sommeren 1949 i Vence og St. Tropez
 • I Paris og Bretagne 1953
 • Studiereiser i Frankrike og Spania 1957–58

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Varamann i Juryen for offisielle kunstutst. 1958–60
 • Medlem av kunstnergruppen Visuelt

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo med Komposisjon (1966) og Gult over sort (1974) samt to akvareller
 • Malerier i Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Riksgalleriet
 • Moderna museum Stockholm
 • Norsk kulturråd
 • Utenriksdep.
 • Norges Bank
 • Bryne og Kragerø Kunstforening
 • Malerier i Collection Peter Ustinov, Genéve
 • Hotellet Capo-Taormina og Banca Industriale, Messina

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Gall. KB, 1962
 • Gall. KB, 1967
 • Gall. KB, 1969
 • Kunstnernes Hus, 1974
 • Gall. Moderne Kunst, 1980
 • Bryne Kunstforening, 1971
 • Il Fondaco, Messina, 1972
 • Gal. Flaccovio, Palermo, 1973
 • Gal. Cavalotto, Catania, 1973
 • L'Angle Aigu, Brussel, 1974
 • Bern, 1977
 • Emden, 1980
 • Hamburg, 1980

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1948
 • Høstutst., 1950-1953
 • Høstutst., 1957
 • Høstutstillingen, 1960-1964
 • Høstutst., 1966
 • Høstutst., 1967
 • Høstutst., 1970
 • Høstutstillingen, 1975
 • Høstutst., 1977
 • 14 malere og 6 billedhuggere, Oslo Kunstforening, 1951
 • Ung norsk kunst, København, 1952
 • Papegøyen, Kunstnernes Hus, 1953
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Oslo Kunstforening, 1954
 • Artistes Etrangèrs en France, Paris, 1955, bl.a.
 • Unge Kunstneres Samfunn Jub. utst., 1957
 • New Vision Centre Gallery, London, 1958
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1959
 • Norwegische Kunst, Krakow, 1959
 • Unga norrmän, Göteborg, 1959
 • Terningen, Permanenten, Oslo, 1959
 • Vancouver Art Gallery, 1959
 • 5. Biennale, São Paulo, 1959
 • Nordische Kunst heute, Hannover, 1966
 • Moderne Norwegische Kunst, Köln, 1966
 • 6. Biennale di Roma, 1968
 • Statens Kunstakademi 1909–1969, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1969
 • Visuelt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1970
 • Visuelt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1971
 • Visuelt, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1973
 • Dette betyr noe i Norge, Stockholm, Göteborg og Malmö, 1970
 • 36 norske kunstnere, Gall. F 15 Moss, Tromsø, Århus, 1971
 • Jub.utst. 1930–80, Kunstnernes Hus, 1980
 • 5. Norske internasjonale grafikkbiennale, Fredrikstad, 1980

Portretter

 • En portrettbyste av A. i bronse, utført av Kjeld Rasmussen i 1945, Moderna museum Stockholm (gjengitt i K. idag 1960, hefte 51, s. 9.)
 • Selvportrett (olje, 1950)

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 308, 311 (ill.)
 • Papegøyen, Oslo, 1953, s. 5, 8, 9 (2 ill.), katalog nr. 149, Kunstnernes Hus
 • Bonytt, 1953, s. 109, 210–11
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 14, 15 (ill.)
 • A 5, 1959, (særnr. Moderne norsk kunst), s. 30 (ill.), 46, 104 (ill.), 113 (ill. i farger), Meningsblad for unge arkitekter
 • Anker, P., Paletten, 1959, nr. 1, s. [20] (ill.)
 • K. idag, 1960, hefte 51, s. 8–9 (portr.)
 • K. idag, 1962, hefte 62, s. 47 (ill.)
 • Verdens Gang, 21.09.1962, (ill.)
 • Mæhle, O., Dagbladet, 27.09.1962
 • Mæhle, O., Dagbladet, 20.09.1967
 • Anker, P., Arbeiderbladet, 28.09.1962
 • Michelet, J.F., Verdens Gang, 28.09.1962
 • Michelet, J.F., Verdens Gang, 04.10.1969
 • Michelet, J.F., Verdens Gang, 08.11.1974
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, s. 91
 • Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register (ill.)
 • AKL, Oslo, 1968, bd. 1, s. 85
 • O.Thue, Statens Kunstakademi 1909–1969, Oslo, 1969, s. 25, 35, Katalog Nasjonalgalleriet
 • Parmann, ø., Morgenbladet, 14.10.1969
 • K. og K. register 1910-1967, Oslo, 1971, s. 60, 173
 • K. og K., 1968, s. 33
 • K. og K., 1970, s. 119
 • K. og K., 1971, s. 66
 • K. og K., 1972, s. 130
 • K. og K., 1974, s. 130
 • K. og K., 1975, s. 110
 • Johnsrud, E.H., Aftenposten, 17.08.1972
 • Carandente, G., Librando, V., Gunnvor Advocaat, 11.1974, katalog Kunstnernes Hus
 • Egeland, E., Aftenposten, 13.11.1974
 • Eriksen, E., A-magasinet, 05.07.1975, nr. 27
 • Østby, L., Norges Kunsthistorie, Oslo, 1977, register (ill.)
 • Dagbladet, 27.04.1977
 • Morgenavisen, 30.04.1977
 • Morgenbladet, 31.12.1977
 • Egeland, E., Jakob Weidemann, Oslo, 1978, s. 48
 • Hellandsjø, K., Jakob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945–1965, Oslo, 1978, s. 66, 117
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 1, s. 44
 • Aftenposten, 14.10.1978
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 183 (ill. + portr.foto)
 • Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 178, 197, 211
 • Katalog Norske grafikkbiennale Fredrikstad, 1980, s. 113 (ill.), 216
 • Dagbladet, 16.08.1980, (ill.)