Faktaboks

Odd Steenberg
Steenberg, Odd Kristian
Født
27. januar 1914, Kristiania
Død
20. november 1999

S.' tidligste produksjon viste figurative landskaper malt med tynne strøk i lyse farger. Arbeidene hans ble imidlertid stadig sterkere abstrahert og har i de senere år nærmet seg et nonfigurativt formspråk. Utgangspunktet for bildene er naturen, ofte med musikken som inspirasjonskilde.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Per Steenberg
 • Olga Regine Jensen

Gift med

 • Liv Hazel Sætrang

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Carl von Hanno 1945-46
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1946-49
 • Elev av Rolf Syrdahl 1946
 • Kåre Jonsborg 1946-50
 • Hospitert hos Georg Jacobsen, København 1947

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Arbeidsstipend Unge Kunstneres Samfunn 1947
 • Studieopphold i Firenze 1955
 • Studiereiser til Italia 1955, -67, -69, -70
 • Frankrike 1965, -70
 • Østerrike 1966
 • Tyskland 1967, -69
 • Spania 1965, -70
 • Sveits 1970
 • Jugoslavia 1971
 • Diverse reiser til Danmark

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær Norsk Billedhuggerforening 1945-52
 • Initiativtager, stifter og daglig leder A/L Steinskulptur
 • Økonomi- og organisasjonsansvarlig Sonia Henies og Niels Onstads Stiftelser 1968-81
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Styremedlem I Unge Kunstneres Samfunn1947-49
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere, jurymedlem 1972-77, formann i juryen 1973-77, viseformann 1977-79, styreformann 1979-81
 • Medlem Oslo Bildende Kunstnere
 • Representant i Billedkunstnernes kontaktutvalg for Oslo kommune og i billedkunstnernes forhandlinger med Staten
 • Medlem representantskapet Norges Kunstnerråd 1979-81
 • styremedlem Oslo Kunstforening fra 1981

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Assistert Hugo Lous Mohr i Oslo domkirke (1946)
 • Kåre Jonsborg i Herredshuset, Hurum (1947)

Illustrasjonsarbeider

 • Graduale, Drammen 1947

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1948
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, 1977
 • Gall. Landsforeningen Norske Malere, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1948
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1956
 • Gjøvik Kunstforening, 1947
 • Moss Kunstforening, 1949
 • Larvik Kunstforening, 1949
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Oslo Kunstforening, 1954
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Landsforeningen Norske Maleres vintermønstring, Gall. F 15, Moss, 1977
 • Skövdes Konsthall, Sverige, 1977

Ikke Angitt

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1954

Litteratur

 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 248
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945-1970, Trondheim, 1973, s. 66
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 168
 • Velgeren, 01.11.1947
 • Opland Arbeiderblad, 01.11.1947
 • Sandal, T., Nidaros, 10.02.1948
 • Dagsavisa, 12.02.1948
 • Moss Avis, 25.02.1949
 • Østlandsposten, 02.04.1949
 • Michelsen, R., i Nybrott, 02.04.1949
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 04.01.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 20.05.1954
 • Egeland, E., i Morgenbladet, 30.10.1954
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 03.11.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.11.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 09.11.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 21.05.1955
 • Morgenposten, 06.02.1965, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 10.02.1965, (ill.)
 • Malmanger, M., i Dagbladet, 11.02.1965
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 11.02.1965
 • Moe, O. H., i Aftenposten, 15.02.1965
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 22.02.1965
 • Egeland, E., i Aftenposten, 12.05.1977