Liv og virksomhet

D. vokste opp på Sundnes i et hjem med besøk av mange kunstnere, bl.a. fetteren Kalle Løchen. Sammen med sin mann utførte hun et stort humanitært arbeide blant nordmenn i New York og var med på stiftelsen av Det norske hospital og Det norske barnehjem.

Familierelasjoner

Datter av

  • Herman Løchen, brukseier

Gift med

  • Viggo Drewsen, dr.

Utdannelse

Elev av Hans Heyerdahl, Christian Krohg og Erik Werenskiold.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til København og Paris; fra 1894 bosatt i New York.

Priser, premier og utmerkelser

Kongens fortjenstmedalje.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Statens årlige Kunstutstilling, Kristiania, 1890
  • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Litteratur

  • Thorbjørnsen, S., Glemte kunstnere, Kunst og Kultur, 1933, s. 50
  • Morgenbladet, 05.05.1942