D. vokste opp på Sundnes i et hjem med besøk av mange kunstnere, bl.a. fetteren Kalle Løchen. Sammen med sin mann utførte hun et stort humanitært arbeide blant nordmenn i New York og var med på stiftelsen av Det norske hospital og Det norske barnehjem.