N. var ansatt i arkitektfirmaet F. S. Platou fra 1958 til han startet egen praksis i 1961. Han har vesentlig arbeidet med planlegging av varehus og forretninger og innredning av kontorer og restauranter. Han har også vært benyttet som utstillingsarkitekt. Som industridesigner har han tegnet innredningssystemer, møbler og belysningsarmatur. I sine beste løsninger, som f.eks. Norges avdeling på håndverksmessen i München i 1967, viser han fin evne til å skape romkunst. N. har vært faglærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo og har nedlagt et stort arbeide i faglige organisasjoner.