B. anvender et realistisk, nesten fotografisk formspråk med stor detaljrikdom. Sammenstillingen av motiver gir imidlertid en uventet og surrealistisk virkning, og flere av hans bilder har et samfunnskritisk innhold. B. er medlem av Gruppe Vest i Bergen.