Andre opplysninger

  • Nevnt i forbindelse med Eidsvoll kirke 1762. J. har muligens skåret inventaret fra 1765, og har kanskje hatt tilknytning til Eidsvolls jernverk.

Litteratur

  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, s. 51, 179