A. malte landskaper fra Norge, Italia og Spania, gjerne duse, rikt nyanserte arbeider med en egen intim og sober tone. Hun utførte også strengt komponerte portretter, eksempelvis Malerinnen Ragnhild Iversen (1944), Min far (1951–52) og det omfangsrike av Dr. philos Jan Askeland (1949–59), der Georg Jacobsens prinsipper er anvendt på en usedvanlig diskret og udogmatisk måte. A. kunne holde på med et bilde i årevis uten å miste inspirasjonen. Stoff og farge beholdt sin friske karakter gjennom hele den møysommelige arbeidsprosessen. Finn Nielssen skrev ved hennes død at A.s alvorlige og intelligente arbeide med de oppgaver hun stilte seg i maleriet ble møtt med respekt og beundring.