Etter eksamen arbeidet J. som assistent ved arkitektkontorer i Drammen, Tønsberg og Sandefjord, til 1961. I 1962 debuterte han som maler. Han maler på papir, først bare med pastell, siden også med akryl og olje. Arbeidene preges av transparente farger, fremkalt ved utskraping i tykke fargelag. Hans pasteller fra 1960-årene er nonfigurative, bygd over naturmotiver og malt i serier over grunntemaer som menneskers forhold til jorden eller til maskinene. Ved siden av nonfigurative motiver begynte J. i 1970-årene også å male rene landskapsmotiver, samtidig som hans tema-serier fikk et stilisert, figurativt formspråk.