Faktaboks

Andreas Ollestad
Født
9. desember 1857, Egersund
Død
4. april 1936, samme sted

Vase. Andreas Ollestad/Egersunds Fayancefabrik. 1899. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Vase. Andreas Ollestad/Egersunds Fayancefabrik. 1899. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Vase. Andreas Ollestad/Egersunds Fayancefabrik. 1899. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Vase. Andreas Ollestad/Egersunds Fayancefabrik. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Vase. Andreas Ollestad/Egersunds Fayancefabrik. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Hele O.s virksomhet som designer var knyttet til Egersunds Fayancefabrik. Han gikk først i snekkerlære en kort tid, men begynte så som læregutt på gravøravdelingen på fajansefabrikken, hvor han ble opplært av sin onkel Andreas Motzfeldt. Fra 1873 graverte han kobberplater som ble brukt til trykte mønstre. I 1887 sendte fabrikken ham på en 18 måneders lang studietur til utlandet. Til Landsutstillingen i Bergen 1898 fikk han realisert noe av det han hadde sett og lært i utlandet. Fabrikkens kolleksjon på utstillingen høstet stor anerkjennelse hos kritikerne. Det som vakte oppsikt var vaser og boller dekket av mørke skinnende glasurer i flere farger lagt over hverandre, enten som flyteglasurer eller påført med pensel. Dette var noe nytt. Typen var inspirert av japansk keramikk og var tatt opp av flere fabrikker og studiokeramikere på slutten av 1800-tallet. Formene hadde mykt glidende og svungne jugendlinjer, gjerne med plante- eller bølgeornamentikk i lavt relieff. Iblant ble mer plastisk modellerte elementer inkorporert i formen, f.eks. hanker formet som fisk eller dyrehoder. I monumentalvasen med skarver er resultatet mindre vellykket fordi fugler og vase ikke er samlet i en helhet. Det samme gjelder monumentalvasen med en rundmodellert nymfe og faun lekende rundt vasens hals (1899, Dalane Folkemuseum). O.s boller og vaser fra tiden rundt 1900 er blant de beste eksempler på internasjonal jugendstil innen norsk kunstindustri. O. modellerte også et krus i form av et mannshode og en statuett forestillende en los, begge i tradisjonell engelsk stil. Vi må regne med at han modellerte en rekke serviser og andre bruksgjenstander fram til 1905 da han ble driftsbestyrer og gikk over til mer administrative oppgaver ved Egersunds Fayancefabrik.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johannes Ollestad
 • Micoline Hellene Motzfeldt

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1886

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i England, Danmark og Sverige 1887–88
 • Paris 1900
 • årlig reiser i Norden og Europa i årene omkring århundreskiftet

Stillinger, medlemskap og verv

 • Ansatt ved Egersunds Fayancefabrik fra ca. 1873, først gravør, deretter modellør og kunstnerisk leder, driftsbestyrer 1905–36

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Nationalmuseum, Stockholm

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Landsutstilling, Bergen, 1898
 • Nordische Ausstellung, Krefeld, 1902
 • The Art of Norway, vandreutstilling, USA, 1978-1979
 • Scandinavian Modern, New York, 1982
 • Scandinavian Modern, København, 1984

Litteratur

 • Bergens Udstillingstidende, Bergen, 1898, nr. 16, s. 5
 • Norge i det nittende aarhundrede, (Kristiania, 1900, bd. 2, s. 329–30, 360
 • Norsk tidsskrift for haandværk og industri, (Kristiania, 1902, s. 105, 400
 • Dekorative Kunst, München, 12.1903, s. 119
 • Bøgh, J., Beretning om Bergensudstillingen 1898, Bergen, 1908, s. 241–42
 • Kunst og Kultur, 1911-1912, s. 92
 • Kunst og Kultur, 1918-1919, s. 163
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 623
 • Kielland, Thor B., Lorentzen, O., A/S Egersunds Fayancefabriks Co. 1847–1947, Stavanger, 1947, s. 85–93 (ill.), 118–28 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 15, spalte 13
 • The Art of Norway 1750–1914, 1978, s. 190, 216 (ill.), Minneapolis Institute of Arts
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 128
 • Gaustad, R., Gammelt norsk stentøy fra Egersund, Oslo, 1980, s. 20, 69
 • Bøe, A., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 449
 • Scandinavian Modern 1880–1980, New York, 1982, s. 60 (ill.)