R. ble kalt Tore målar selv om hans malerperiode trolig var kortvarig. Han arbeidet fortrinnsvis som skolemester og kirkesanger. R. regnes imidlertid blant de betydelige rosemalere i distriktet. Hans arbeider er tiltalende og personlige, selv om tegningen enkelte ganger kan være svak. Innskrifter på ølboller m.m. preges av en blanding av sans for livets goder og en oppriktig trosydmykhet. Av hans mest kjente arbeider kan nevnes veggdekorasjonene i Tonstadbua (1780, Vest-Agder Fylkesmuseum) og de store dekorasjonene i Grindheim kirke (1791).