Faktaboks

Louis Moe
Moe, Louis Maria Niels Peder Halling
Født
20. april 1857, Arendal
Død
23. oktober 1945

M. ønsket opprinnelig å bli billedhugger og var elev av Julius Middelthun, men han valgte å bli maler og kom i 1875 til København hvor han ble opptatt på akademiet i 1876. M. slo seg ned i Danmark etter studietiden. Fra 1897 var han hver sommer 4 måneder på Juvlandsæter, Vrådal i Telemark. I boken Langt, langt borte i Skoge! (1904) klarla han hva Telemark har betydd som inspirasjonskilde for hans kunst. I årene før 1. verdenskrig var M. en anerkjent kunstner i hele Norden innen tegnekunst, bokkunst, radering, litografi og illustrasjonskunst. Han tegnet dyr og landskapsstudier, nymfer, døden, hekser og godmodige småtroll, helvetes gru, yndefulle barn og krigstegninger fra første verdenskrig. Illustrasjonene spenner fra idyll til uhygge, vemod, løssluppen humor, fra det groteske til det yndefulle, fantasifulle og fabulerende. M. hadde en uvanlig arbeidskapasitet. Hans viktigste innsats var som tegner og illustratør av billedverk, ofte til egne tekster. Hans mytologiske verker innledes med S. Tvermose-Thyregod: Oldemoders Fortælling om Nordens Guder (1890). Et hovedverk er det mektige og fantasifulle Ragnarok. En Billeddigtning (1929). I 1890-årene stod han i hele Skandinavia som barnas kunstner fremfor noen. I E. Kraft: Mellem Trolde (1896) med musikk av F. Henriques, foregrep han radioen og fjernsynets virkemidler. Hans billedhistorier uten tekst kan ses som forløpere for den kunstnerisk verdifulle tegneserien. Av malerier som har vært utstilt kan nevnes Portrettgruppe (1887), Jætteætt (1888), September Eftermiddag ved Vestfjorden (1890), Bondepige fra Norges Vestkyst (1891) og Et Drageoffer (1894). I 1900 begynte M. å radere, i 1905 å litografere. M. tegnet tallrike ex libris, bokomslag og vignetter. Leilighetsvis arbeidet han for Den kgl. Porcelainsfabrik i København.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hansine Constance Halling
 • Halvor Georg Theodor Moe, tannlege

Gift med

 • 1897 med Inger Møller

Utdannelse

 • Elev av Julius Middelthun
 • kunstakademiet, København under bl.a. Frits Vermehren og Jørgen Roed 1876–82
 • Kunstnernes frie Studieskole, København under Laurits Tuxen vinteren 1882–83
 • elev av Carl Locher, Danmark 1900
 • elev av Alf Jacobsen, Danmark 1905

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1876–77, 1879–81
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1905
 • Bosatt i København fra 1876, årlige sommeropphold i Norge

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje Brussel 1910
 • Ridder av Dannebrog 1931

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Figurfrise i Arendals middelskole (1882)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunstindustrimuseet, København
 • Rasmus Meyers Samlinger, Bergen

Illustrasjonsarbeider

 • E. Schøyen: Harald Haardraade, Kristiania 1899
 • T. Tvermose-Thyregod: Oldemoders Fortælling om Nordens Guder, København 1890
 • Danmarks Historie i Billeder, København 1892
 • J. Krohn: Eventyret om Hans og Grethe, Kristiania 1892
 • J. Nordahl Rolfsen: Lesebog for folkeskolen, Kristiania 1892–95
 • H. Drachmann: Kitzwalde, København 1895
 • E. Kraft: Mellem Trolde, Kristiania 1896
 • Saxo Grammaticus: Danmarks Krønike, København 1896–98
 • J.H. Wessel: Udvalgte Skrifter, København 1898
 • Beretning om H.M. Kong Oscar II's Regjeringsjubilæum i Norge 1897, Kristiania 1898
 • V. Krag: Marianne, København 1899
 • Jules Verne: Jorden rundt i 80 dage, Kristiania 1899
 • F. Garmann: En skuespillers oplevelser. Erindringer fra mit teaterliv. Ved H. Sinding, Kristiania 1900
 • K. Janson: Middelalderlige Billeder, København 1901
 • G. Wied: To Kroner og halvtreds, København 1901
 • K. Hamsun: Sværmere, København 1904
 • Folkeeventyr fra mange lande, Kristiania 1904
 • J.B. Bull: Eventyr og historier. Første samling, Kristiania 1906 (sammen med A. Bloch)
 • Carl Ewald: Eventyrskrinet, København 1906–07
 • Utvalgte eventyr av Tusen og én nat. Ved T. Vetlesen, Kristiania 1907
 • Ludvig Holberg: Peder Paars, København 1912
 • G. Kalkar: Hippo. En liten flodhestunges merkelige oplevelser, Kristiania [1921]
 • H.C. Andersen: Eventyr, 1926
 • Ragnarok. En Billeddigtning, 1929
 • Valkyrien. Romantisk Billeddigtning, 1931
 • M. Hamsun: Landsbybørn. Hjemme og paa Sæteren, Landsbybørn om Vinteren, København 1933–34
 • P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe: Norske Folke-Eventyr, Stockholm 1936
 • Dessuten en lang rekke billedbøker hvorav ca. 30 med egen tekst
 • Tegnet mange år i barnebladet Magne og Norsk Ukeblad, foruten i andre blad og julehefter

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1886-1891
 • Charlottenborgutstillingen, 1885-1909
 • Charlottenborgutstillingen, 1911-1942
 • Brussel, 1910
 • Den illustrerte Norske bok 1900-1950, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1950
 • Den illustrerte Norske bok 1900-1950, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1950
 • Den illustrerte Norske bok 1900-1950, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, 1950

Separatutstillinger

 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1904
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1934

Portretter

 • Selvportrett (1885) gjengitt i E. von Zweigbergk: Barnboken i Sverige 1750–1950, Stockholm 1965

Eget forfatterskap

 • Norske Billedbøger, Bergen, 1892, Med egne ill., bd. 1 og 2
 • Billedbøger, 1895, bd. 1 og 2
 • Gamle Børnerim og Lege med nye Billeder, (Kristiania, 1901
 • Langt, langt borte i Skoge!, (Kristiania, 1904
 • Min egen Billedbog, København, 1919
 • Brumle-Bumle og andre muntre billedhistorier for barn, (Kristiania, 1921
 • Muntre billedhistorier for barn, (Kristiania, 1921
 • I fest hos Storkongen, (Kristiania, 1929
 • Troldebogen, København, 1966

Litteratur

 • Folkebl., (Kristiania, 1890, s. 336
 • The Studio, London, 1904, vol. 33, s. 266
 • Krohn, P., Louis Moes illustrasjoner, Kunst, København, 1904-1905, s. 12 (ill.)
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 363–64
 • Nordisk Familjebok, København, 1913, bd. 18
 • Dansk biografisk Haandbog, København, 1921
 • Tryde, V., Fortegnelse over Louis Moes grafiske arbejder, København, 1924
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bd. 17, s. 155
 • Fyens Venstreblad, 18.04.1929
 • Nationaltidende, 19.04.1929
 • Politiken, København, 19.04.1929
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1930, bd. 24, s. 607
 • Jerrild, H., i Gads danske magasin, København, 1935, s. 30–39
 • Berlingske Aftenavis sitert i Varden, 13.04.1939
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 260
 • I. Simonsen, Den danske børnebog i det 19. aarhundrede, København, 1942
 • Sommerfeldt, W. P. (Red.), østby, L., Wessel og Norge, Oslo, 1942, s. 175–76, i
 • Gelsteds kunstnerleksikon, København, 1942, s. 129
 • Jordan, H., i Morgenbladet, 10.1945, (nekrolog)
 • Gran, H., Billedhuggeren Julius Middelthun, Oslo, 1946, register
 • Illustrators of children's books 1744–1945, Boston, 1947
 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1949, bd. 2, s. 385–86
 • Flor, K., Schütze, R., Moe, B., Louis Moe og hans kunst, København, 1949
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 114__-;16 (ill.)
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1956, bd. 3, s. 404
 • Zweigbergk, E. Von, Barnboken i Sverige 1750–1950, Stockholm, 1965
 • Moe, L., Schütze, R., Troldebogen, København, 1966, i
 • Billedkunstens hvem - hvad - hvor, København, 1969, bd. 1, s. 208–10 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 227
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 13, spalte 671
 • Hagemann, S., Barnelitteratur i Norge 1914–1970, Oslo, 1974, register s. 326
 • Agder, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 222
 • Gammelbo, P., Børnenes tegner, Cras, København, 1979, hefte 21, s. 14–18 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 313