M. ønsket opprinnelig å bli billedhugger og var elev av Julius Middelthun, men han valgte å bli maler og kom i 1875 til København hvor han ble opptatt på akademiet i 1876. M. slo seg ned i Danmark etter studietiden. Fra 1897 var han hver sommer 4 måneder på Juvlandsæter, Vrådal i Telemark. I boken Langt, langt borte i Skoge! (1904) klarla han hva Telemark har betydd som inspirasjonskilde for hans kunst. I årene før 1. verdenskrig var M. en anerkjent kunstner i hele Norden innen tegnekunst, bokkunst, radering, litografi og illustrasjonskunst. Han tegnet dyr og landskapsstudier, nymfer, døden, hekser og godmodige småtroll, helvetes gru, yndefulle barn og krigstegninger fra første verdenskrig. Illustrasjonene spenner fra idyll til uhygge, vemod, løssluppen humor, fra det groteske til det yndefulle, fantasifulle og fabulerende. M. hadde en uvanlig arbeidskapasitet. Hans viktigste innsats var som tegner og illustratør av billedverk, ofte til egne tekster. Hans mytologiske verker innledes med S. Tvermose-Thyregod: Oldemoders Fortælling om Nordens Guder (1890). Et hovedverk er det mektige og fantasifulle Ragnarok. En Billeddigtning (1929). I 1890-årene stod han i hele Skandinavia som barnas kunstner fremfor noen. I E. Kraft: Mellem Trolde (1896) med musikk av F. Henriques, foregrep han radioen og fjernsynets virkemidler. Hans billedhistorier uten tekst kan ses som forløpere for den kunstnerisk verdifulle tegneserien. Av malerier som har vært utstilt kan nevnes Portrettgruppe (1887), Jætteætt (1888), September Eftermiddag ved Vestfjorden (1890), Bondepige fra Norges Vestkyst (1891) og Et Drageoffer (1894). I 1900 begynte M. å radere, i 1905 å litografere. M. tegnet tallrike ex libris, bokomslag og vignetter. Leilighetsvis arbeidet han for Den kgl. Porcelainsfabrik i København.