Etter avsluttet skolegang arbeidet L. i flere år på kontor. Han var en dyktig tegner og en stor naturelsker og foretok en rekke fotvandringer i fjellet og langs kysten. Inspirert av den danske marinemaler Carl Frederik Sørensen reiste L. til København. Derfra drog han til akademiet i Berlin sammen med Nikolai Ulfsten. I Düsseldorf og i Paris malte han på egen hånd og deltok på flere utstillinger. L. oppholdt seg stort sett i utlandet, og mesteparten av hans produksjon av landskaps-, kyst- og marinebilder er solgt der. Han solgte bl.a. bilder til kong Oscar 2. og til det danske kongehus.