På Statens Håndverks- og Kunstindustriskole utdannet hun seg som tegner og grafiker og utgav 1968 et litografi, En gammeldags julaften (bibliofilutg.). Hennes talent som humoristisk tegner ble imidlertid snart oppdaget, og fra 1969 til mars 1978 leverte hun flere ganger ukentlig slike tegninger til Morgenbladet. Hennes politiske satirer til tekster av redaktør Knut Bøckman gav en lang rekke humørfylte og treffsikre politikerportretter, skildret med malisiøst lune og plassert i dagens skiftende situasjoner, slik at disse hundrevis av tegninger utgjør en løpende kommentar til et helt tiårs politisk historie. Hennes strek er uttrykksfull og smidig, med stor sans for en poengtert komposisjon og svart-hvitt-virkning. Ofte utnytter hun motiver fra klassisk norsk kunst, fra Gudes, Kittelsens og Werenskiolds eventyrtegninger, fra Tidemand, Edv. Munch o.a., eller fra gamle mestere som Botticelli. Minnelser fra Olaf Gulbranssons Trangvik dukker ofte opp. Foruten i Morgenbladet har hennes tegninger også vært å se i Morgenavisen, Bergen, Adresseavisen, Trondheim, Sandefjord Blad og Fredrikstad Blad, og hun arbeidet en kortere tid for Farmand. Høsten 1976 ble hun innbudt til Stockholm for å kommentere den svenske valgkamp i TV, og fra 1978 har hun vesentlig oppholdt seg der. I store fargelagte tegninger kommenterer hun dagens svenske politikk i TV1s Aktuellt, og arbeider dessuten for Bonniers forlag med ukeblad-tegninger. Også norsk TV har hatt bruk for henne, likeledes våre forlag. Som illustratør debuterte hun med to bøker av Chr. Apenes der hennes sirlige og prydelige pennetegninger muntert og med fin strek fanger inn småbyatmosfæren. I den humoristiske genre er også tegningene til H.A. Torgersens kriminalsatire Oppstyr på 60 grader nord (1980). Som naturskildrer debuterte hun med O. Nordrås Ekko av en fløyte (1975), men den uvante oppgave har her gjort henne ufri. Best er vinterbildet med røyskatten. Høyere når hun i R. Holtvedts Ravnefjell og elgskog (1979), med stemningsfulle natur- og dyrestudier, bl.a. en ypperlig komponert tegning av to jerver. I tegningen av jegeren som møter huldra gir hun det gamle motivet en ny og original vri.