Faktaboks

Michaloff Wigdehl
Wigdehl, John Michaloff
Født
16. juli 1856, Gildeskål
Død
14. juli 1921, Kristiania

Fra Sogn. Michaloff Wigdehl. 1903. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Etter oppvekst på gården Vigdel i Gildeskål gikk W. på underoffiserskolen i Trondheim Siden gjorde han tjeneste ved Den norske garde i Stockholm der han fikk sin første tegneundervisning og siden ble opptatt ved kunstakademiet. Av økonomiske grunner måtte han følge garden tilbake til Kristiania i 1888. W. arbeidet deretter på farsgården i flere år og var en tid huslærer hos en fyrvokter hvor han tegnet og malte. I slutten av 90-årene drog han til Kristiania og gikk på Tegneskolen samtidig som han malte hos Harriet Backer. Der ble han venn av Nikolai Astrup. Senere malte de flere ganger sammen i Jølster, bl.a. i 1903 og 1905. Innflytelse fra Astrup merkes i det stemningsfulle Fra Sogn (1903, Nasjonalgalleriet, Oslo) og kan senere i mange år spores i W.s kunst. Fra 1906 bodde han mest i Gildeskål, avbrutt av enkelte studiereiser og stadige opphold i Kristiania, bl.a. som elev ved det nyopprettete Kunstakademiet. W. har malt stemningsmettede bilder fra Vestlandet og Spitsbergen. Høyest nådde han imidlertid i sine tidlige landskaper fra Nordland, meget personlige, litt naive skildringer, preget av drømmende melankoli og en opprinnelig naturfølelse. De beste av disse arbeidene, som Høyfjell, Høst (begge 1906, Rasmus Meyers Samlinger), I april (1908, Rasmus Meyers Samlinger) og Stille fjellvann (1908, Trøndelag Kunstgalleri) eier i sin enkelhet og uttrykksstyrke en fargeintensitet som langt på vei forsoner med tekniske ufullkommenheter. Det var i årene fra unionsoppløsningen til 1. verdenskrig W. gjorde seg gjeldende i norsk kunst. Senere endret hans bilder karakter. Han hadde en omfattende, etter hvert litt for lettflytende produksjon. Strøket ble bredere, teknikken mer dreven. Dette skjedde på bekostning av den opprinnelighet og inderlighet som var kjernen i hans talent. W. var først og fremst landskapsmaler, men utførte også noen portretter, figurbilder, dekorasjoner i Nord-Norge A/S, Kristiania (1916, tapt) og en altertavle, og laget enkelte raderinger og litografier.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andreas Michaloff Johnsen, gårdbruker
 • Martha Sivertsdatter Binde

Utdannelse

 • Stockholm tekniske skole 1887-88
 • Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland 1898-1901
 • Harriet Backers malerskole, Kristiania 1898-1900/01
 • elev av Lauritz Tuxen, København 1904-05
 • Statens Kunstakademi, Christiania under Chr. Krohg november 1909-februar 1910

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Olaf Schous legat 1900
 • Thaulow-stipend 1904
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1904, -09
 • Finnes legat 1906, -07
 • Studiereiser til København 1906
 • Spitsbergen (med vitenskapelige ekspedisjoner) 1910, -15, -19
 • Paris og Italia 1911
 • opphold i Stockholm 1884/85-1888
 • København 1904-05
 • Berlin 1905

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Priser, premier og utmerkelser

 • Premie De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1903

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri i Rikshospitalet.
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Rasmus Meyers Samlinger
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Christianssands Faste Galleri
 • Rana Museum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1902-1909
 • Høstutstillingen, 1911-1913
 • Høstutstillingen, 1915-1917
 • Høstutstillingen, 1920
 • De unges utst., 1900
 • De unges utst., 1902
 • De unges utst., 1903
 • De unges utst., 1908
 • Norsk utst., 1904
 • Internasjonal utst., 1904
 • Norsk utst., 1905
 • Vårutst., 1906
 • Norsk utst., 1912
 • Internasjonal utst., 1912
 • Internasjonal utst., 1913
 • Jubileumsutstillingen i 1914
 • Vårutst., 1916
 • Vårutst., 1918
 • Vårutst., 1919
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932
 • Jubileumsutst., 1951
 • Statens kunstakademi 60 år, 1969
 • Festspillutst., 1976

Portretter

 • Maleri og tegning utført av Hans Ødegaard 1905 (kunstnergruppe) gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 574–75
 • Tegning utført av d.s. 1907 gjengitt i Morgenavisen 4.4.1910
 • Selvportretter (olje 1913 og 1915) gjengitt i K. Jenssen: Michaloff Wigdehl. Nordlands og Spitsbergens maler, Oslo 1979, etter s. 32 og s. 16
 • Tegning utført av Nils Krantz gjengitt samme sted s. 51
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 14.2.1911
 • Tegning utført av Christian Rye gjengitt i Verdens Gang 20.2.1911

Eget forfatterskap

 • Min anden Spitsbergen-færd sommeren 1915, Det nordlige Norge, 1916, ill. årsnr. 1916-17s. 5–9
 • Michaloff Wigdehl, 1917, ill. årsnr. 1917-18s. 17__-;20
 • Den forheksede galeas, 1918, ill. årsnr. 1918-19s. 24–27

Litteratur

 • Norske malere og billedhuggere, 1907, bd. 2, s. 373
 • i Urd, 1907, s. 548
 • i Hver 14. dag, 1907, julenr. s. 81–82
 • i Urd, 1909, s. 534
 • Hvem er hvem?, 1912, s. 285
 • Norske malere, utg. av Kunstnerforbundet, 1912, s. 52 (ill.)
 • Det nordlige Norge, 1919, ill. årsnr. 1919-20s. 9–11 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, 1927, bd. 2, register
 • Salmonsens Konversationsleksikon, 1928, bd. 25, s. 120
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., 1942, bd. 35, s. 549–50
 • Hålogaland i kunst og åndsliv, 1942, s. 174–75, ved s. 184 (ill.)
 • Trondhjems kunstforening 1845-1945, 1955, register (ill.)
 • i Michaloff Wigdehl, 1955, (ill.), katalog Trondheim Kunstforening
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register
 • Nikolai Astrup, 1967, s. 37, 62, 70
 • Statens Kunstakademi 60 år, 1969, s. 13, 59, katalog Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 259
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1968, s. 234, 237–39
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1970, s. 45–46
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1977, s. 233–35
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 729
 • Michaloff Wigdehl. Nordlands og Spitsbergens maler, 1979, (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 12, s. 580
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1983, bd. 19, s. 191–94
 • Aftenposten, 19.04.1903
 • Aftenposten, 18.03.1906
 • i Fri Presse, 11.10.1907
 • i Aftenposten, 10.12.1907
 • Dagens Nyt, 07.12.1909
 • Dagens Nyt, 11.01.1910
 • i Aftenposten, 19.01.1910
 • i Aftenposten, 25.02.1911
 • Morgenavisen, 04.04.1910
 • Aftenposten, 14.02.1911
 • i Verdens Gang, 15.02.1911
 • i Dagens Nyt, 17.02.1911
 • i Dagbladet, 24.02.1911
 • i Dagbladet, 06.04.1912
 • i Verdens Gang, 04.04.1912
 • Nordlandsp., 01.11.1912
 • Aftenposten, 01.04.1914
 • i Dagbladet, 02.04.1914
 • i Dagbladet, 26.01.1916
 • Stavanger Aftenblad, 31.05.1916
 • i Bergens Tidende, 25.04.1918
 • i Nidaros, 10.11.1918
 • Aftenposten, 04.05.1920
 • i Dagbladet, 06.05.1920
 • i Dagbladet, 28.11.1921
 • i Dagbladet, 15.07.1921
 • Morgenposten, 30.11.1921, (ill.)
 • Aftenposten, 19.05.1937, (ill.)
 • i Tidens Tegn, 20.05.1937
 • i Aftenposten, 26.05.1937
 • i Arbeider-Avisa, 02.03.1955
 • i Nidaros, 11.03.1955
 • i Aftenposten, 16.07.1957, (ill.)

Faktaboks

Michaloff Wigdehl