S.' hovedmotiv gjennom alle år var hans fødeby Kragerø. Han ble som Theodor Kittelsen inspirert av småbyens miljø med hus, "smau" og mennesker. Men skildringen av Kragerø er hos S. uten den bitre snert som vi finner hos Kittelsen. Med stor kjærlighet tegnet og malte S. byen til alle døgnets tider og i all slags vær, Kragerøs mange tak sett ovenfra heiene, hus som støtter seg mot hverandre, underfundige og poetiske skildringer av livet i de trange gatene. Menneskene er gjengitt med elskverdig humor, men aldri utlevert til ondskapsfull latter. Også når han bodde i utlandet, mest i Paris, kunne motivene minne om hans Kragerø-bilder. I mange år bodde han på Skåtøy om sommeren, der han malte trær, svaberg og havbukter med sommerens blomster og høstens fargeprakt. Hans teknikk og fargebehandling minner mest om de sene impresjonistene. Skildringen av fødebyen og dens innbyggere har også naivistiske trekk.