Faktaboks

Maria Vigeland
Født
13. mars 1903, København
Død
8. august 1983, Oslo

V.s religiøse interesse og elevforholdet til faren førte henne tidlig inn i kirkekunsten. Allerede som 18-åring laget hun sin første altertavle, til Nordre Osen kirke i Årmot. Siden gjorde hun alterbilder og glassmalerier til en lang rekke kirker og kapeller. V. hadde et opplagt talent for kirkekunst og monumentale, dekorative oppgaver gjennom sitt gode blikk for farger og linjer. Dette kommer tydeligst fram i hennes livsverk, dekorasjonene til Lovisenberg kirke, Oslo. De første glassmaleriene, til korets fondvegg, var ferdig i 1946. De siste, til sydskipet, ble ferdige til kirkens 60-årsjubileum i 1972. Glassmaleriene, som henter sine motiver fra Bibelen, er i likhet med V.s øvrige kirkekunst preget av stilisering og klar avgrensing av fargeflatene gjennom en kraftig linjeføring. Fargene er sterke og lysende. I fresken Himmelstigen i gravkapellet i samme kirke er utformingen mer detaljert og fargene mer gjennomsiktige.

V.s malerier og tegninger har noe av den samme stiliseringen som glassmaleriene, men er mer naive i formen. Det naive og forenklede er også typisk for V.s skulpturer, som for eksempel i Lite havbarn som rir på en delfin. Gruppen stiger opp av en diffus sokkel, og barnet og delfinen trer fram gjennom en skarp, men grov profil. I senere arbeider, som Barn og krokodiller og Hvilende kvinne (bronse, Minnelunden, Østre Aker kirke, Oslo) utnytter V. sine egenskaper i retning av mer monumentale og dekorative skulpturer. Hvilende kvinne er dessuten preget av en rolig og mediterende skjønnhet i den liggende kvinnefigur. V. fullførte Per V.s glassmaleri til Frogner kirke og restaurerte flere av Emanuel Vigelands glassmalerier, bl.a. i Oscarskyrkan, Stockholm (1970/75).

Familierelasjoner

Datter av

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Eivind Nielsen, Johan Sirnes og Torbjørn Alvsåker 1920-25, radérklassen under Olaf Willums 1928-29
 • "Akademi for glassmaleri", Kristiania under Emanuel Vigeland 1920-22
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1930
 • École Nationale des Beaux-Arts, Paris under Lucien Simon

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Italia og Frankrike

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie i konkurransen om skulptur til Jernbanetorget, Oslo 1932

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmalerier: Lovisenberg kirke (1946-72)
 • Vestre krematorium, Oslo
 • Drammen krematorium
 • Vestnes kirke
 • Olavsklinikken, Tønsberg
 • Altertavler: Osen kirke (olje)
 • Veierland kapell (olje 1931)
 • Røde Kors gravkapell, Oslo (mosaikk)
 • Bredtveit fengselskirke (olje)
 • Tjøme kapell (kalkmaleri)
 • Veøy kirke (olje)
 • Vågsbygd kirke (olje)
 • Gjøvik sykehus gravkapell (mosaikk)
 • Sekken kapell (olje)
 • Ullevål sykehus gravkapell (olje, nå Kampen menighetshus, Oslo)
 • Ungdomsfengslets kirke i Skenäs, Norrköping (mosaikk)
 • Rikshospitalets bårekapell (olje, nå i Rikshospitalets kirke)
 • Freske i Lovisenberg sykehus gravkapell
 • En serie mosaikker i Stortorvets Gjæstgiveri, Oslo
 • Veggmalerier i Midtstuen Sanatorium (nå Hotel Norge, Oslo)
 • Maleri, Lilleborg menighetshus, Oslo
 • Keramikkrelieff, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus
 • Slumsøstrenes fane, Oslo
 • Skulptur: Piken med fuglen, Gunnarsbøparken, Tønsberg (bronse, avduket 1953) og Gjøvik fylkessykehus
 • Pikene med sjøpinnsvinet, Camilla Colletts vei, Tønsberg (bronse, avduket 1954)
 • Fonteneskulptur, Stabekk skole, Bærum (bronse)
 • Hvilende kvinne, Minnelunden, Østre Aker kirke, Oslo (bronse 1971) og Mysen kirke (gravmonument)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Universitetet i Oslo

Illustrasjonsarbeider

 • E. Christophersen: Blomster fra fjord og fjell, Oslo 1973

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1928
 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1932
 • Nyere norsk kirkelig kunsthaandverk, 1926
 • Norsk skulptur, 1934
 • Osloutst., 1938
 • Norske illustrerte bøker 1933-83, 1984

Portretter

 • Selvportrett (1923, privat eie)

Litteratur

 • i Tidens Tegn, 04.11.1926
 • Aftenposten, 05.1931, (nr. 236)
 • Kunst og Kultur, 1933, s. 268
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 172
 • Alle Kvinners blad, 1938, nr. 10, s. 27 (ill.)
 • Morgenbladet, 30.11.1946, (ill.)
 • Morgenbladet, 09.05.1949, (ill.)
 • Verdifulle glassmalerier [i St. Olavs kirke, Tønsberg], St. Olav, 1954, s. 389 (ill.)
 • Aftenposten, 29.06.1963, (ill.)
 • Diakonissehusets kirke og dets kapeller, 1972, (ill.)
 • Krigsropet, 1979, nr. 36, s. 16–17 (ill.), nr. 37 s. 16–17 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 447
 • Drammen, 1981, bd. 4, register
 • Aftenposten, 25.08.1983