G. virket som bilthugger i Trondheim, men foreløpig er ingen arbeider identifisert som hans. G. arbeidet trolig i samme stil som sine sønner Luchas Nielsen G. og Marcus Nielsen G.