Faktaboks

Alf Hartmann
Hartmann, Alf Gabriel
Født
16. september 1906, Brønnøysund
Død
8. juli 1953, Oslo

Etter de første læreår på Kunstakademiet livnærte H. seg noen år med reklamearbeid. Da Georg Jacobsen ble lærer ved Kunstakademiet, begynte han igjen som elev i 1936 og gikk der i 2 år. Disse årene fikk avgjørende betydning for ham som kunstner, noe som var tydelig på hans første separatutstilling i 1942. H.s landskaper, figurbilder og stilleben var fast komponerte og vel avveide i form og farge. Fargene var lyse og lagt på i tynne lag med en glatt overflate. Tegningen var ofte kantet og skarp, konturene markert med en tynn, sort strek. I 1945 vant H. en delt 2. premie i en konkurranse om en figurkomposisjon utlyst av Unge Kunstneres Samfunn. H.s innsendte arbeid Modeller var en akademisk og reflektert komposisjon med fin dekorativ virkning. I 1948 deltok H. på nytt i en konkurranse, denne gang om utsmykningen av trappehallen på M/S Oslofjord. H. oppnådde delt førstepremie med utkastet Sol over Oslofjord. Etter ny konkurranse mellom ham og den andre førstepremievinneren Unni Lund, fikk H. oppdraget. Det endelige bildet, Oslofjord (1949), ble plassert på veggen mot spisesalen på 1. klasse. Bildet er blitt betegnet som H.s hovedverk. H.s kunst er kjølig og reflektert, men enkelte bilder som Dans uten musikk, en dansende kvinne i en underlig stivnet og innadvendt positur, kunne ha et følelsesladet uttrykk.

Utdannelse

 • Elev av Einar Sandberg, Lillehammer 1927-28
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1925-28
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1930–32, under Axel Revold og Georg Jacobsen 1936–37, under Georg Jacobsen 1937–38

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1937
 • Houens stip. 1940
 • Namdalsstip. 1952
 • Studiereise Paris 1937
 • Svolvær 1939
 • Paris og Italia 1947–48
 • opphold på Sicilia 1950-51

Priser, premier og utmerkelser

 • Delt 2. premie i konkurranse utlyst av Unge Kunstneres Samfunn 1945
 • 1. premie i konkurranse om utsmykning av M/S Oslofjord 1948

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Maleri på M/S Oslofjord (1949, båten brent og forlist 1970)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Namsos Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1934
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937-1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945-1951
 • Høstutstillingen, Oslo, 1953
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1939
 • Retr.utst., Nasjonalgalleriet, Oslo, 1940
 • Bergens Kunstforening, 1943
 • Oslo Kunstforening, 1945
 • Unge Kunstneres Samfunn jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1947
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • 9 Georg Jacobsen-elever, Konsthallen, Göteborg, 1947
 • 9 Georg Jacobsen-elever, Oslo Kunstforening, 1947
 • Utkastene til Oslofjord-konkurransen, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1948
 • Ung norsk konst, Stockholm, 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Exposição de Pintura e Gravura Norueguesa, Rio de Janeiro, 1952
 • Namdalsstipendiater, Unge Kunstneres Samfunn, 1961

Separatutstillinger

 • Gall. Per, Oslo, 1942
 • Bergens Kunstforening, 1943
 • Namsos Kunstforening, 1952
 • Minneutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1953

Gruppeutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1939
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1946

Portretter

 • Selvportrett (1951) gjengitt i Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo 1953, bd. 2, s. 294

Litteratur

 • Durban, A., i Morgenbladet, 19.11.1942
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 81 (ill.)
 • Gran, H., Revold, R., Kvinneportretter i norsk malerkunst, Oslo, 1945, register s. 93
 • Nielssen, F., i Dagbladet, 15.03.1946
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 18.03.1946
 • Bonytt, 1947, s. 28, 217
 • Dagbladet, 07.12.1948
 • Østby, L., Ung norsk malerkunst, Oslo, 1949, register s. 267
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 291–92 (ill.), 195 (ill.)
 • Jonsborg, K., Alf Gabriel Hartmann, Kunst og Kultur, 1954, s. 57–68
 • Kunsten idag, 1954, hefte 29–30, s. 40–41 (ill.), 44, 64
 • Dagbladet, 05.01.1954
 • Morgenbladet, 06.01.1954
 • Morgenposten, 06.01.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 12.01.1954
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 12.01.1954
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 16.01.1954
 • Mæhle, O., Streiftog og glimt. Fra Kunstnerforbundets første 50 år, Oslo, 1960, s. 114, 126 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, reg
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 88, 205
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • S. Thorud, Den konstruktive skole, Georg Jacobsens betydning for norsk malerkunst, Universitetet i Oslo, 1977, s.164–66, 176, 178, 183, 239, magistergradsavhandling