Etter de første læreår på Kunstakademiet livnærte H. seg noen år med reklamearbeid. Da Georg Jacobsen ble lærer ved Kunstakademiet, begynte han igjen som elev i 1936 og gikk der i 2 år. Disse årene fikk avgjørende betydning for ham som kunstner, noe som var tydelig på hans første separatutstilling i 1942. H.s landskaper, figurbilder og stilleben var fast komponerte og vel avveide i form og farge. Fargene var lyse og lagt på i tynne lag med en glatt overflate. Tegningen var ofte kantet og skarp, konturene markert med en tynn, sort strek. I 1945 vant H. en delt 2. premie i en konkurranse om en figurkomposisjon utlyst av Unge Kunstneres Samfunn. H.s innsendte arbeid Modeller var en akademisk og reflektert komposisjon med fin dekorativ virkning. I 1948 deltok H. på nytt i en konkurranse, denne gang om utsmykningen av trappehallen på M/S Oslofjord. H. oppnådde delt førstepremie med utkastet Sol over Oslofjord. Etter ny konkurranse mellom ham og den andre førstepremievinneren Unni Lund, fikk H. oppdraget. Det endelige bildet, Oslofjord (1949), ble plassert på veggen mot spisesalen på 1. klasse. Bildet er blitt betegnet som H.s hovedverk. H.s kunst er kjølig og reflektert, men enkelte bilder som Dans uten musikk, en dansende kvinne i en underlig stivnet og innadvendt positur, kunne ha et følelsesladet uttrykk.