Liv og virksomhet

P. hadde noen ukers praksis hos arkitekt Sjøstrøm, London og hos arkitekt Chermayeff samme sted i 1939; deretter hadde han 2 1/2 års selvstendig praksis i Oslo før han omkring 1943 begynte i farens arkitektfirma som han overtok i 1957.

De fleste av P.s kjente arbeider ble utført i samarbeid med faren eller var en videreføring av deres felles prosjekter. Det er derfor vanskelig å skille ut P.s selvstendige innsats. Det ser imidlertid ut til at han i likhet med faren arbeidet i en forholdsvis romantisk retning med større vekt på estetisk og tradisjonell form enn mange andre av samtidens arkitekter. Dette er også synlig i hans prisbelønte enebolig Nils Bays vei 12 (1947) som har en karakteristisk form med høy og smal hovedkropp og saltak med møne på tvers av lengderetningen.

Familierelasjoner

Sønn av

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo bygningsklassen 1 1/2 år; ni måneder praksis på bygg; The Architectural Association School of Architecture, London, eksamen 1939.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1946.

Priser, premier og utmerkelser

Sundts premie 1950 for Nils Bays vei 12, Oslo.

Utførte arbeider

 • Enebolig, Ekebergvn. 231, Oslo (1946)
 • Enebolig, Nils Bays vei 12, Oslo (1947)
 • Bårehus, Seljord kirke (1960)
 • Barnas hus og utvidelse kjøkken og spisesal, Lysebu, Lysebuvn., Oslo (1964) sammen med Knut Knutsen
 • Sammen med Magnus P.: Kvam kirke (1952, gjenoppbygging etter krigsskade)
 • Vadsø kirke (1947–58)
 • Fullføring av Bærum rådhus, Sandvika (1958)
 • Eysteinskirken, Hjerkinn (1969)
 • Haslumseter kirke, Bærum (1969)
 • Prosjekter: Sammen med Magnus P.: Gjenoppbygging Vrådal gamle kirke (1946)
 • Vestmarkskapellet, Bærum (1940-årene)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Foreningen Brukskunsts utstilling, Oslo, 1958

Litteratur

 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, 1961, s. 178
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, 1966-1967, s. 179
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 270 (ill.)
 • Arkitektnytt, 1972, s. 44
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 212, 217
 • Byggekunst, 1947, s. 34–37 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 158–59, 164 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 178–80 (ill.), tillegg s. 4
 • Byggekunst, 1953, s. 73
 • Byggekunst, 1956, s. 162 (ill.)
 • Byggekunst, 1958, s. 20 (ill.), 218 (ill.), tillegg s. 17, 19 (ill.)