F. arbeider i serigrafi, tusj, blanding av tusj og akvarell, maleri og har dessuten hatt en rekke illustrasjonsoppgaver. Motivkretsen omfatter natur, miljø, mennesker, arkitektur, portretter, stilleben. Formspråket er til dels utpreget detalj-realistisk.