Etter endt utdannelse reiste M. til Berlin, hvor han arbeidet i noen år som arkitekt. I 1909 kom han tilbake til Norge og arbeidet ved arkitektkontorer i Oslo og Bergen, bl.a. hos Henrik Bull og Arnstein Arneberg. Etter brannen i Bergen i 1915 opprettet han eget kontor og var engasjert i byggevirksomheten her. M. gikk etter hvert over til å drive med musikk og malerkunst, som han studerte ved siden av sitt arbeide som arkitekt. Han ble en habil pianist og var i perioden 1925 - 37 leder av Stavanger musikkonservatorium og musikkanmelder i Stavangeren. K. debuterte som maler på Vestlandsutstillingen i 1930. Hans oljemalerier, akvareller og tegninger er stort sett landskapsmotiver og stedsinntrykk fra reiser i inn- og utland. Formspråket er en fordringsløs naturalisme, ofte med en skisseaktig forenkling, og han malte helst små bilder.