Faktaboks

Hans Syversen Belle
Født
26. september 1776, Lesja
Død
8. september 1860

Andre opplysninger

  • Hans Syversen var gårdbruker på Øverlien på Lesjaskog til 1813, da han byttet til seg gården Belle i Lesja. Både faren og en yngre bror var bygdemalere. B. arbeidet omkring på gårdene og malte bl.a. jaktscener, ryttere og dyr foruten ranker og blomster. Det fins også kalligrafisk utformede tekster etter ham. Foreløpig er få av hans arbeider identifisert.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Lesja bygdetun

Litteratur

  • J. Meyer, Fortids kunst i Norges bygder. 4. Lesje og Lesjeskogen, (Kristiania, 1911, s. 19
  • Gudbrandsdalen. Gård og kirke, Oslo, 1932, s. 57, Festskrift til Anders Sandvig

Faktaboks

Hans Syversen Belle