Faktaboks

Tor Vaa
Vaa, Tor Dyre
Født
31. mai 1928, Oslo
Død
2008

V.s debutarbeide på Høstutstillingen 1947, barnebysten av søsteren Gunga, vakte berettiget oppmerksomhet for den fine og følsomme form og sikre håndverksmessige utførelse. Til da hadde han vært sin fars elev, men denne høsten begynte han på akademiet under Per Palle Storm. Året etter modellerte han en Reingjeterhund, et motiv som han var fortrolig med fra hjembygden. Skulpturen av den liggende hunden med hodet kastet vaktsomt til siden, ble senere hugd i rød granitt og plasert på Selvaags bygg på Veitvet, Oslo (1958). På skulpturutstillingen i Kunstnernes Hus 1950 viste V. barnefiguren, Syv år, som må regnes blant våre fineste barneskulpturer. Den uferdige kroppen med den ubevisst litt keitete holdningen viser en spontan innlevelse i et barnesinn. Skulpturen brakte ham Statens kunstnerstipend og et studieopphold hos Johannes Bjerg i København, et opphold som gav V. rikere impulser enn årene på akademiet. På en studiereise samme år gjennom Frankrike til Spania fikk han inspirasjon til de to humørfylte statuettene Sancho Panza og Don Quijote (Høstutstillingen 1955). V.s største bestillingsverk er den to meter høye bronsefiguren av Henrik Wergeland, til Oslo katedralskole. Wergeland er fremstilt i tidstypisk mannsdrakt. Den realistiske og stramme skikkelsen står med himmelvendt hode og sterkt utsvinget høyre arm. Den samme formale strenghet går igjen i mange av V.s byster, bl.a. bysten av Dag Sondbø, Myllarguten (1951), overlege Hans Henrik Dedichen (bronse, 1955, privat eie) og et av de seneste arbeider, portrettbysten av professor Gunnar Utsond til Utsondhalli i Kviteseid (1981). I likhet med sin far har også V. laget flere dyreskulpturer, med modeller fra hjembygden og livet på Hardangervidda, bl.a. av hester og villrein. V.s rofylte arbeider er preget av en myndig realistisk uttrykksform. Hans produksjon er ikke stor, men gjennomgående av god kunstnerisk kvalitet.

Familierelasjoner

Sønn av

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Rauland

Utdannelse

 • Elev av Dyre Vaa, Rauland 1946-49
 • Kunstak. under Per Palle Storm 1947-49
 • kunstak. i København under Johannes Bjerg 1951

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens kunstnerstipend 1949, -61
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1951
 • Statens garantiinntekt fra 1979
 • Studiereise til Stockholm 1948, -52
 • Danmark 1947, studieopphold -51
 • Nederland og Frankrike 1949
 • Frankrike og Spania 1951-52
 • London 1980

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening

Priser, premier og utmerkelser

 • Innkjøpt utkast konkurranse om Rallar-monument 1953 og konkurranse om Nordahl Grieg-monument -54
 • 3. premie medaljekonkurranse Norsk utvandring, Kongsberg Mynt 1974

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Statue av Henrik Wergeland, Oslo katedralskole (bronse, 1952)
 • Hanekylling, Utenriksdep., Oslo (1952)
 • Minnesmerke over krigens falne, Mo i Rana (basrelieff, granitt, 1958)
 • Reingjeterhund, Veitvet, Oslo (rød granitt, 1958)
 • Syv år (bronse), Smestad i Oslo (1949), park i Moss (1960) og Dagsrudheimen, Ulefoss (1973)
 • Villrein, Rauland Samfunnshus (trerelieff, 1962)
 • Førnesbrunen, Rauland (relieff, 1976)
 • Professor Gunnar Utsond, Utsondhalli, Kviteseid (1981)
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Kristiansand kommune

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1947
 • Høstutstillingen, 1950-1953
 • Høstutstillingen, 1955
 • Høstutstillingen, 1960
 • Høstutstillingen, 1970
 • Høstutstillingen, 1973-1976
 • Ung Norsk Konst, 1950-1951
 • Norsk Skulptur, 1972

Litteratur

 • Norges billedkunst, 1953, bd. 2, s. 434
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, s. 30
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, register (ill.)
 • Telemark i norsk billedhuggerkunst, 1967, register
 • Norsk skulptur femti år, 1969, s. 289-90 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 122
 • Morgenbladet, 23.02.1953, (ill.)
 • i Aftenposten, 13.12.1961, (ill.)
 • i Aftenposten, 24.07.1973, (ill.)
 • Østlandets Blad, 19.01.1979, (ill.)
 • Varden, 16.01.1981, (ill.)