Etter et par års studier i Kristiania drog H. til München, antagelig i 1905. Under oppholdet der utførte han en rekke gammelmesterlige mannsportretter hvor beundringen for Rembrandt tydelig kommer til uttrykk. Våren 1908 tilbrakte han i Bretagne sammen med Severin Grande. En gruppe landskaper malt i fiskerbyen Concarneau viser at H. på den tid var i ferd med å fjerne seg fra den noe blasse, nitid gjennomførte naturalismen som preger hans tidlige skildringer av nordlandsnaturen, og orienterte seg i impresjonistisk retning. Imidlertid holdt han stadig fast ved en dempet, forsiktig fargeholdning. En radikal forandring i hans maleri inntraff først under oppholdet på Académie Matisse vinteren 1908–09. I barnebildet Lekselesning, påbegynt etter tilbakekomsten til Harstad, har farge og komposisjon fått en egenverdi som røper hva opphavsmannen hadde lært hos den franske mester. Maleriet var ennå ikke ferdig da H. druknet under bading i nærheten av Harstad knapt 25 år gammel. H.s produksjon er ganske stor, hans tidlige død tatt i betraktning. Alle hans bilder er fremdeles i familiens eie.