Faktaboks

Kristoffer Holst
Født
12. august 1884, Trondenes
Død
10. juli 1909, sst.

Etter et par års studier i Kristiania drog H. til München, antagelig i 1905. Under oppholdet der utførte han en rekke gammelmesterlige mannsportretter hvor beundringen for Rembrandt tydelig kommer til uttrykk. Våren 1908 tilbrakte han i Bretagne sammen med Severin Grande. En gruppe landskaper malt i fiskerbyen Concarneau viser at H. på den tid var i ferd med å fjerne seg fra den noe blasse, nitid gjennomførte naturalismen som preger hans tidlige skildringer av nordlandsnaturen, og orienterte seg i impresjonistisk retning. Imidlertid holdt han stadig fast ved en dempet, forsiktig fargeholdning. En radikal forandring i hans maleri inntraff først under oppholdet på Académie Matisse vinteren 1908–09. I barnebildet Lekselesning, påbegynt etter tilbakekomsten til Harstad, har farge og komposisjon fått en egenverdi som røper hva opphavsmannen hadde lært hos den franske mester. Maleriet var ennå ikke ferdig da H. druknet under bading i nærheten av Harstad knapt 25 år gammel. H.s produksjon er ganske stor, hans tidlige død tatt i betraktning. Alle hans bilder er fremdeles i familiens eie.

Utdannelse

 • Elev av Knud Bergslien, Kristiania 1903-04
 • Den kgl. Tegneskole under Eivind Nielsen 1903-04
 • kunstakademiet, München 1905-06
 • elev av Henri Matisse i Paris vinteren 1908-09

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i München vinteren 1905-06 (?)
 • studiereise til Bretagne våren 1908
 • studieopphold i Paris 1908-09

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Matisse-elevene, Oslo Kunstforening, 1970

Kollektivutstillinger

 • Fire Harstadmalere, Festspillene i Harstad, 1965

Portretter

 • Oljemaleri utført av Severin Grande (1908)
 • Oljemaleri utført av Ingeborg Jensen (1910) gjengitt i Kunst og Kultur 1948 s. 122

Litteratur

 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 97
 • Harr, K. E., i Nordlys, 25.05.1965
 • Harr, K. E., Harstad Tidende, 25.05.1965
 • Werenskiold, M., Matisse-elevene, 1970, s. 10, 39-40, katalog Oslo Kunstforening
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 208
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 66
 • Werenskiold, M., De norske Matisse-elevene, Oslo, 1972, register s. 209

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Oslo

Faktaboks

Kristoffer Holst