G. malte portretter, interiører og landskap. Sammen med Signe Scheel var hun Chr. Krohgs første elev. Læretiden hos ham og hos Gussow la grunnlaget for den solide realisme som var et kjennemerke for hennes maleri. G. debuterte på Høstutstillingen 1883 med Gussowstudier. Hennes beste bilder i tidlig periode er figurer i interiør. Lesende pike ved vindu har en blondhet i fargen og ro i uttrykket som kan minne om Heyerdahls kunst i denne perioden. Bildene fra 1880-årene viser en interesse for lys i rom som opptok henne hele livet. G. malte lite 1895-1912 da hun bodde på Brandbu og stelte for sin mor som døde i 1912. Fra 1914-15 var G. bosatt fast i Kristiania, og hun arbeidet regelmessig og aktivt med sitt maleri helt til hun døde. Det var interiøret som opptok henne mest, hun malte fra gamle stuer på Folkemuseet på Bygdøy, Maihaugen og på Baroniet i Rosendal. Hun hadde en sikker sans for helhet og detaljer i rommene, fasthet i komposisjonen og fin gjengivelse av de gamle fargene. Interiørene kan minne om Harriet Backers, men er mindre impresjonistiske. I 1914 malte hun interiører fra Tingelstad gamle kirke og Johanneskirken i Kristiania. G. malte også landskaper, små stemningsfulle bilder fra Hadeland før 1914, i 1920-årene fra Rjukan. I 1920-årene bodde G. på Majorstua og har malt utsikter herfra som også har byhistorisk interesse. Noen lyse, enkle stilleben fra hennes siste år viser at hun tok opp impulser fra samtidskunsten.