Faktaboks

Stanley Stornes
Stornes, John Stanley
Født
19. august 1939, Stavanger

S. debuterte i Kunstnerforbundet i 1967. Han arbeider med ulike grafiske teknikker, foruten maleri, innenfor et bredt motivregister, hovedsakelig konsentrert om mennesker og landskap. Alt etter motiv og innhold veksler han mellom et realistisk, noen ganger satirisk uttrykk og en drømmende, poetisk surrealisme. Bildene er figurative men sjelden naturtro. De kan være sammensatt av fragmenter fra forskjellige opplevelser, landskapsutsnitt og drømmesyn. Han lager like gjerne små, intime skildringer, som store syntetiske komposisjoner. Noen ganger konsentrerer han seg om det ensomme, kontemplative mennesket, andre ganger kan bildene være en hyldest til den aktive, kraftige arbeidsmannen. I 1970-årene var S. svært aktiv i kunstpolitisk arbeid og i kunstnernes organisasjonsarbeid. Etter å ha vært bosatt i Oslo i 16 år slo han seg i 1975 ned på Ogna i det legendariske Hiorts pensjonat, som ble omgjort til atelier og bolig. Fra da av kom Jærnaturen og det spesielle lyset der til å bety stadig mer i hans produksjon. Han kretser rundt motiver fra havnene og fyrene, foruten slettelandskapet med rullesteinsformasjoner og tunge skyer som bygges ornamentalt opp omkring mennesker, hester og hus. I de grafiske arbeidene eksperimenterer S. med ulike teknikker, men strekens mulighet som uttrykk er oftest maksimalt utnyttet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sverre Ingvald Stornes
 • Josefine Andreassen

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • pa Ogna Jæran

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo under Carsten Lien, Chrix Dahl og Finn Faaborg 1959–62
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein og Alexander Schultz 1963–66

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1966 og -77
 • Henrichsens legat 1966
 • Th. Fearnleys Minnestipend 1967
 • 3%-fondets stipend 1974
 • Rogaland fylkes kunstnerstipend 1983
 • Studiereiser til Italia 1961
 • Leningrad og Moskva 1965
 • Frankrike og England 1967
 • Lofoten 1969
 • Paris 1984

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstnerisk leder Bildende Kunstneres Forening Rogalands grafiske verksted, Stavanger 1980-83
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, viseformann 1977-79
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn, formann 1970-71, medlem malerjury
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere, jurymedlem 1973, formann 1974
 • Medlem Bildende Kunstneres Forening Rogaland, styremedlem 1975-78, viseformann 1978-81, formann 1981-82

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Hå sjukeheim (1978)
 • Vinmonopolet, Stavanger (1979)
 • Kverneland fabrikker (1979–80)
 • KNM Harald Hårfagre, Madla (1982)
 • Egersund sykehus (1983)
 • Sentralsykehuset, Haugesund
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Bryne Kunstforening
 • Stavanger kommune
 • Hordaland fylke
 • Nordens Hus, Reykjavik

Illustrasjonsarbeider

 • Grafisk mappe, utgitt av Bildende Kunstneres Forening Rogaland 1982

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1972-1974
 • Høstutstillingen, 1976-1978
 • Høstutstillingen, 1983
 • Vestlandsutst., 1971-1974
 • Vestlandsutst., 1976
 • Vestlandsutst., 1979
 • Nordisk ungdomsbiennale, Louisiana, Humlebæk, 1967
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1970
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1974
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Nordisk Grafikkunion, Bergen, 1975
 • Gall. Norske Grafikere, Oslo, 1976
 • Norsk samtidskunst, Hammerlunds Kunsthandel, Oslo, 1983

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1967
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1970
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1972
 • Bergens Kunstforening, 1972
 • Bryne Kunstforening, 1973
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1974
 • Gall. Norske Grafikere, 1974
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Kunstnernes Hus, Bryne, 1975
 • Gall. 71, Tromsø, 1976
 • Stavanger Kunstforening, 1976
 • Skien Kunstforening, 1976
 • Gall. Horneman, 1977
 • Haugesund Kunstforening, 1977
 • Gall. Tanum, Oslo, 1978
 • Gall. Aasen, Egersund, 1978
 • Risør Kunstforening, 1978
 • Ålesund Kunstforening, 1978
 • Jærgall. Klepp, 1979
 • Ski Kunstforening, 1982
 • Gall. Bildende Kunstneres Forening, Stavanger, 1982
 • Gall. Øyri, Lærdal, 1983
 • Hå gamle prestegård, 1983
 • Gall. G., Sandnes, 1984
 • Egersund Kunstforening, 1984

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1968, s. 32, 192
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 60, 67
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 134
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 65
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 58
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 57
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 64
 • Kunst og Kultur, 1978, s. 187
 • Døhlen, A., i Kunst og kunstnere, Oslo, 1970, hefte 2, s. 28–33 (ill.)
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28, 139
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 205
 • Sørby, H., Jærmaleriet fra landskap til visjon, Stavanger, 1983, s. 110–12 (ill.)
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 28.10.1967
 • Steen Johnsen, S., i Aftenposten, 02.11.1967
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 19.10.1970
 • Durbin, A., i Morgenposten, 19.10.1970
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 23.10.1970
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 23.10.1970
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 13.09.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 15.09.1972
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 16.09.1972
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 18.09.1972
 • Breivik, T., i Bergens Arbeiderbladet, 10.10.1972
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 10.10.1972
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 11.10.1972, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 10.03.1973
 • Pahr Iversen, K., Stavanger Aftenblad, 14.03.1973
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 15.03.1973, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbladet, 13.03.1974
 • i Aftenposten, 16.03.1974
 • Lindøe, R., i Stavanger Aftenblad, 15.06.1974
 • Lindøe, R., i Stavanger Aftenblad, 17.08.1974
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 22.08.1974
 • Stoltenberg, H. G., i Stavanger Aftenblad, 29.08.1974
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 04.09.1975
 • Stavanger Aftenblad, 05.12.1975
 • Stavanger Aftenblad, 11.11.1976
 • Rogalands Avis, 11.11.1976
 • Durbin, A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 10.05.1978
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 11.05.1978
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 12.05.1978
 • Stavanger Aftenblad, 27.06.1979
 • Rugland, E., Stavanger Aftenblad, 03.11.1979
 • Koch, F., Stavanger Aftenblad, 07.11.1981
 • Koch, F., Stavanger Aftenblad, 08.11.1982, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 03.01.1984