Etter studietiden på Vestlandets kunstakademi fremstod G. som en kresen formkunstner, og enkelte større landskapsbilder fra 1960, bl.a. Utsikt fra Mannsverk, føyer seg hederlig inn under den naturalistiske landskapstradisjon i etterkrigstidens Norge. I 1963 var han ferdig med det store freskomaleriet til Askøy rådhus. Komposisjonen er en syntese av Askøy-naturen, sjø og land med motiver fra folke- og arbeidsliv, og fargene spenner fra tindrende lyse til jordtunge toner. I 1964 viste utstillingen i Permanenten driv i penselstrøk og temperament, men bildene virket eksperimenterende og uferdige. Mennesket, særlig kvinnen, var stort sett utgangspunktet, ofte inntegnet i grove konturer. Formspråket varierte fra ren naturalisme til et mer ekspressivt abstrahert uttrykk. G. debuterte samtidig med en diktsamling, illustrert med etsninger. I 1966 gikk G. over til pop-stilen. I Paris året etter viste han bilder malt i Bergen, London og Paris, samt grafikk. Kvinnefigurer går igjen på de fleste store lerreter i kraftige, enkelte ganger brutale fargekontraster, flere bilder er kontraster i bare sort og hvitt. Hans sans for det dekorative og pop-ens ekspressive muligheter sammen med teknisk ferdighet, resulterte i en meget personlig stil. Under 1969-utstillingene i Permanenten og hos Holst-Halvorsen betegnet kunstneren selv sine bilder som "plakatmaleri og reklame for sex, romantikk, form, sentimentalisme og marsipan". Svært mange av disse bildemotivene kretser om kjønnsattributter. Enkle figurasjoner veksler mellom geometriske former og lineære mønstre, gjerne i samme bilde. Collagene har forbindelse med G.s egen lyrikk og spenner fra landskapsstudier til rene tanke-innfall. Fra 1970 understreker det formale i større grad det tematiske, som i Liggende Venus og ikon-fremstillingen av den svarte Madonna med barnet. I det store Politimetoder fremheves bildets voldstema av kontrasten mellom mørk-kledd politi og nakne kropper. Både formalt og tematisk er G.s bilder ekspressivt figurative med erotisk politisk innhold. G. har utgitt flere diktsamlinger, laget plakater fra eget forlag, komponert musikk, laget flere filmer, og han holder foredrag og skriver illustrerte artikler for dagspressen.