K. har illustrert en rekke bøker, fortrinnsvis barne- og billedbøker. Han er en dyktig tegner og har utført gode illustrasjoner i svart-hvitt, særlig dyretegninger. Hans illustrasjoner i farger er til dels preget av internasjonal stil med barneskikkelser som ikke glir inn i norske omgivelser. Ganske fantasifulle er hans illustrasjoner til G. Scott: Boken om de fire dukkene (1949), hvor hans barnetyper fremtrer som dukker.