Familierelasjoner

Sønn av

  • Inga Haugen
  • Jostein Vatne

Gift med

  • Marianne Rønning

Bosatt (pr 1982-1986)

Malvik, Sør-Trøndelag.

Utdannelse

KT under John Anton Risan 1972-73, 1974-76; Kunstak. under Ludvig Eikaas og Guttorm Guttormsgaard 1976-80; Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 1978.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Utenriksdep.s utviklingsstip. 1978; 3,%-fondets stip. 1978, -81; Statens etableringsstip. og etterutdanningsstip. 1983; Studieopphold i Amsterdam 1978; Paris 1983-84.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Trøndelag Bildende Kunstnere; Oslo Bildende Kunstnere, styremedlem 1980-81.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Gran Kunstfor.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Høstutst., 1978
  • Trøndelagutst., 1977
  • Trøndelagutst., 1979
  • Trøndelagutst., 1981