Familierelasjoner

Sønn av

  • Jenny Karoline Svärd
  • Karl Gudmundset

Utdannelse

Statens Håndverks og Kunstindustriskole 1967 - 69, hospitant 1972 - 73; Statens Kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm 1969 - 72; Konsthögskolan i Stockholm under Karl Göte Bejemark 1974 - våren 1975.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens reisestipend 1977; studieopphold i Paris 1977 - 78.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem av Oslo Bildende Kunstnere; Norsk Billedhuggerforening; Unge Kunstneres Samfunn, formann i utstillingsstyret 1977 - 78.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

  • Østlandsutst., 1980
  • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1979
  • Festspillutst., Bergen, 1979
  • Sommerutst., Seljord, 1979