Faktaboks

Olaf Boye
Boye, Olaf Petrus
Født
19. august 1864, Stavanger
Død
22. juli 1933, Bærum

Assistent hos arkitekt Henrik Thrap-Meyer, Kristiania 1882–85; hos arkitektene Buchiazzo, Butner & Altgelt, Buenos Aires, 1885–87; hos Bateman, Parsons & Batman, Buenos Aires 1887–91; egen arkitektpraksis i Kristiania 1891–1902; ansatt i Statens Bygninginspektorat 1902; Postverkets arkitekt fra 1917; Bærum kommunes arkitekt 1903 - ca. 1923.

I høykonjunkturperioden i Kristiania i 1890-årene tegnet B. sannsynligvis over hundre leiegårder og villaer samt mange forretningsgårder, forsamlingshus og industribygg. Hans beste leiegårder som Riddervolds gt. 9 (1895), Meltzers gt. 1–5 (1897-98) og Oscars gt. 60–72 (1900–01) er preget av rikdom i fasadedekorasjonene og livlig bruk av virkemidler som tårn og karnapper. Gårdene viser samtidig en fast holdning til de historiske forbildene, vanligvis renessanse- og barokkarkitektur. For Bærum kommune har B. vesentlig oppført en rekke skoler.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andrea (thea) Tobrud
 • Ole Langfeldt Boye, overlærer

Gift med

 • 1887 med Anna Levanger

Utdannelse

 • Trondhjems Tekniske Læreanstalts bygningstekniske avd. 1879-82

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Reiser i Italia
 • Spania
 • Frankrike
 • England

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Bærum kommunestyre 1910–13
 • og av bygnings- og reguleringskommisjonen samme sted fra 1913

Utførte arbeider

 • Div. bygninger for vann- og kloakkvesenet i Buenos Aires (1887–91)
 • Fagerborg menighetshus, Sporveisgt. 37, Kristiania (1897)
 • Egede Nissens barnehjem, Kirkevn. 23 b, Kristiania (1897)
 • Bryn gravkapell (1906)
 • Epidemisykehus på Dønski (1907)
 • Sjøbad i Sandvika (1923)
 • Biblioteksbygning, alle i Bærum
 • Leiegårder og -villaer i Kristiania: Colletts gt. 35 (1892)
 • Jakob Aalls gt. 2–6 (1894–95)
 • Sorgenfrigt. 15 (1894) og 17 (1896)
 • Colbjørnsens gt. 11, 13 og 16 (1895)
 • Riddervolds gt. 9 (1895)
 • Maries gt. 4–6 (1895)
 • Kruses gt. 3 (1895)
 • Elisenbergvn. 20–22 (1895)
 • Majorstuvn. 39–41 (1895)
 • Bernt Ankers gt. 2–4/Storgt. 37/Ebbels gt. 2–4 (1897, leie og forretningsgårdskompleks)
 • Meltzers gt. 1–5 og 16 (1897- 98)
 • Oscars gt. 60 og 70–72 (1900–01)
 • Flere gårder i Bogstadvn., Dronning Astrids gt., Skovvn. og Ullevålsvn. (1890-årene)
 • Skoler i Bærum: Høvik (1903 og 1912)
 • Evje (1903–04 og 1917)
 • Stabekk (1905–06, 1908-09, 1912 og 1916)
 • Lommedalen (1912)
 • Grav (1916–17)
 • Prosjekter: Konkurranseutkast til skyskraper for avisen Chicago Tribune, sammen med L.W. Wilhelmsen og Hans Fredrik Crawfurd-Jensen 1923

Eget forfatterskap

 • Kortfattet farvelære til brug for haandværkere, (Kristiania, 1906

Litteratur

 • Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870–95, Trondheim, 1895, s.70
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 132
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912, s. 32
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 61
 • Kringla Heimsins, Oslo, 1931, bd. 1, spalte 954
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 63, 76, 86, 95, 101, 152, 164, 173, 187, 191, 192, 216, 234, 241, 265, 284, 285, 291 og 322
 • Teknisk Ukeblad, 1892-1905, (spalten anmeldte større byggearbeider i Kristiania)
 • Teknisk Ukeblad, 1897, s. 446
 • Teknisk Ukeblad, 1902, s. 251
 • Byggekunst, 1923, s. 31
 • Asker og Bærums Budstikke, 18.08.1924
 • Asker og Bærums Budstikke, 02.11.1932
 • Stavanger Aftenblad, 18.08.1924
 • Morgenbladet, 24.07.1933, (nekrolog)

Arkivalia

 • Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1907, Opplysninger fra kunstneren
 • Bærum Formandskabs Indstillinger, (utskrift iAntikvarisk arkiv, Riksantikvaren.), 1899-1926
 • Indahl, T.M., Victoria Terrasse. Et borgerlig leiegårdsanlegg i Kristiania, Universitetet i Oslo, 1980, s. 82, magistergradsavhandling

Faktaboks

Olaf Boye