arkitekt

Henning Astrup

Faktaboks

Henning Astrup
Født
6. juni 1864, Kristiania
Død
7. desember 1896, Kristiania

Formelt sett var A. fra 1886 til sin død ansatt hos arkitekt Henrik Nissen, men i praksis arbeidet han som i et kompaniskap.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harald Astrup, stadshauptmann
 • Johanne Emilie Smith

Utdannelse

 • Examen artium 1882
 • examen philosphicum 1882
 • Den kgl. Tegneskolen og annen eksamen ved Gjertsens skole 1883
 • hospitant ved Kristiania Tekniske Skole
 • Königlich Technische Hochschule i Berlin 1884-1886

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Polyteknisk Forening
 • Den Norske Ingeniør og Arkitektforeningen, visesekretær fra 1889

Utførte arbeider

 • Sammen med Henrik Nissen: (i Oslo når intet annet er nevnt) ombyggingen av Grand Hotel med café og festivitetslokaler (Speilsalen), Karl Johans gt. 31 (1886)
 • Calmeyergatens Misjonshus, Calmeyergt. 1. (1891)
 • Det Medicinske Selskaps gård, Kristian IV's gt. 9 (1892)
 • Leie- og lagergård Kongens gt. 2 (1894)
 • Den Norske Frimurerlogens stamhus, Nedre Vollgate 19 (1894)
 • Den såkalte Prinsegården
 • Ombygging av konsul Samsons gård, Egertorget
 • Apoteker Hvoslevs nybygning i Rosenkrantz gt.
 • Grünerløkka folkeskole
 • Kristiansand Sparebank
 • Flere villaer i Kristiania (1877-1924)
 • En del større og mindre bygninger på landsbygden
 • Samt en del kunstindustrielle arbeider
 • Prosjekter: (alle i Oslo) sammen med H.Nissen: 1. premie i konkurransen om Eldorado
 • I konkurransen om Justisbygningnen 1. premie blant 3 likestilte
 • Skorsteinspipe for elektrisitetsverket

Litteratur

 • Studenterne fra 1882, (Kristiania, 1907, s. 25
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 169
 • Teknisk Ukeblad, 1889, s. 167, 176
 • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 32, 56
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 145–146, 413–414, 419, 427