Liv og virksomhet

Formelt sett var A. fra 1886 til sin død ansatt hos arkitekt Henrik Nissen, men i praksis arbeidet han som i et kompaniskap.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Harald Astrup, stadshauptmann
  • Johanne Emilie Smith

Utdannelse

Examen artium 1882; examen philosphicum 1882; Den kgl. Tegneskolen og annen eksamen ved Gjertsens skole 1883; hospitant ved Kristiania Tekniske Skole; Königlich Technische Hochschule i Berlin 1884-1886.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem av Polyteknisk Forening; Den Norske Ingeniør og Arkitektforeningen, visesekretær fra 1889.

Utførte arbeider

  • Sammen med Henrik Nissen: (i Oslo når intet annet er nevnt) ombyggingen av Grand Hotel med café og festivitetslokaler (Speilsalen), Karl Johans gt. 31 (1886)
  • Calmeyergatens Misjonshus, Calmeyergt. 1. (1891)
  • Det Medicinske Selskaps gård, Kristian IV's gt. 9 (1892)
  • Leie- og lagergård Kongens gt. 2 (1894)
  • Den Norske Frimurerlogens stamhus, Nedre Vollgate 19 (1894)
  • Den såkalte Prinsegården
  • Ombygging av konsul Samsons gård, Egertorget
  • Apoteker Hvoslevs nybygning i Rosenkrantz gt.
  • Grünerløkka folkeskole
  • Kristiansand Sparebank
  • Flere villaer i Kristiania (1877-1924)
  • En del større og mindre bygninger på landsbygden
  • Samt en del kunstindustrielle arbeider
  • Prosjekter: (alle i Oslo) sammen med H.Nissen: 1. premie i konkurransen om Eldorado
  • I konkurransen om Justisbygningnen 1. premie blant 3 likestilte
  • Skorsteinspipe for elektrisitetsverket

Litteratur

  • Studenterne fra 1882, (Kristiania, 1907, s. 25
  • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 169
  • Teknisk Ukeblad, 1889, s. 167, 176
  • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 32, 56
  • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 145–146, 413–414, 419, 427