Faktaboks

Henning Astrup
Født
6. juni 1864, Kristiania
Død
7. desember 1896, Kristiania

Formelt sett var A. fra 1886 til sin død ansatt hos arkitekt Henrik Nissen, men i praksis arbeidet han som i et kompaniskap.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Harald Astrup, stadshauptmann
 • Johanne Emilie Smith

Utdannelse

 • Examen artium 1882
 • examen philosphicum 1882
 • Den kgl. Tegneskolen og annen eksamen ved Gjertsens skole 1883
 • hospitant ved Kristiania Tekniske Skole
 • Königlich Technische Hochschule i Berlin 1884-1886

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Polyteknisk Forening
 • Den Norske Ingeniør og Arkitektforeningen, visesekretær fra 1889

Utførte arbeider

 • Sammen med Henrik Nissen: (i Oslo når intet annet er nevnt) ombyggingen av Grand Hotel med café og festivitetslokaler (Speilsalen), Karl Johans gt. 31 (1886)
 • Calmeyergatens Misjonshus, Calmeyergt. 1. (1891)
 • Det Medicinske Selskaps gård, Kristian IV's gt. 9 (1892)
 • Leie- og lagergård Kongens gt. 2 (1894)
 • Den Norske Frimurerlogens stamhus, Nedre Vollgate 19 (1894)
 • Den såkalte Prinsegården
 • Ombygging av konsul Samsons gård, Egertorget
 • Apoteker Hvoslevs nybygning i Rosenkrantz gt.
 • Grünerløkka folkeskole
 • Kristiansand Sparebank
 • Flere villaer i Kristiania (1877-1924)
 • En del større og mindre bygninger på landsbygden
 • Samt en del kunstindustrielle arbeider
 • Prosjekter: (alle i Oslo) sammen med H.Nissen: 1. premie i konkurransen om Eldorado
 • I konkurransen om Justisbygningnen 1. premie blant 3 likestilte
 • Skorsteinspipe for elektrisitetsverket

Litteratur

 • Studenterne fra 1882, (Kristiania, 1907, s. 25
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 169
 • Teknisk Ukeblad, 1889, s. 167, 176
 • Teknisk Ukeblad, 1892, s. 32, 56
 • Teknisk Ukeblad, 1896, s. 145–146, 413–414, 419, 427