Formelt sett var A. fra 1886 til sin død ansatt hos arkitekt Henrik Nissen, men i praksis arbeidet han som i et kompaniskap.