Faktaboks

Sverre Johnsen
Født
19. desember 1884, Asker
Død
9. mai 1939, Oslo

J. bosatte seg i Asker i 1912 og arbeidet mest med tresnitt og treskulptur. På disse områdene var han selvlært. Fra 1911 deltok han ofte på utstillinger både i Kristiania og i utlandet. Etter studieoppholdet i København bosatte han seg i 1919 på Kirkøy, Hvaler, hvor han utfoldet seg som amatørmusiker, sangdirigent og teaterinstruktør. Hjemmet på Knatten ble et sentrum for kunstnervenner i sommermånedene. Av trearbeider laget han en del større dekorative bilder i malt og utskåret tre, møbler og små bemalte trefigurer eller grupper med humoristisk genrepreg, som drikkelag, kortspillere og sangkor. Han er blitt kalt den norske Døderhultar, men sammenlignet med den samtidige svenske treskjærerens figurer er J.s arbeider mer godlynt humoristiske. Motiver fra treskjæringen har han også benyttet i tresnitt. Han laget dessuten stemningsfulle natur- og figurbilder i sort-hvitt og farger, til dels sterkt influert av japanske tresnitt og art noveau. Eksempler på dette er Bølgen, Badende pike og Dansefantasi.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Peterine A. Petersen
 • Karl Johnsen, kjøpmann

Gift med

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Holter og Oscar Wergeland 1908
 • elev av Statens Kunstakademi, Kristiania under Christian Krohg 1910-11

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1912-13
 • Studieopphold i København 1919

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavlen i Metodistkirken, Fredrikstad (1923)
 • Krigsmonumentet på Hvaler kirkegård
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Sarpsborg Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • Norsk Forening for Grafisk Kunst grafikkmapper 1923, -29, -31, -39

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kristiania Kunstforening, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Drammen kunstforening, 1926
 • Bergen kunstforening, 1926
 • Trondheim kunstforening, 1926
 • Bergen kunstforening, 1934
 • Trondheim kunstforening, 1934
 • Minneutst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Minneutst., Sarpsborg Kunstforening, 1939

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1911-1912
 • Høstutstillingen, Oslo, 1925-1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1930
 • Høstutstillingen, Oslo, 1932
 • Høstutstillingen, Oslo, 1934
 • Høstutstillingen, Oslo, 1937
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Nordisk Grafik, Stockholm, 1924
 • Nordisk Grafik, København, 1925
 • Landsutst. Trondheim, 1930
 • Den offisielle norske utst., Riga, 1934
 • Interskandinavisk Grafisk kunst, København, 1937
 • Bianco e Nero - Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1939

Portretter

 • Maleri utført av Alfhild Børsum Johnsen gjengitt i Kunst og Kultur 1940 s. 63
 • Litografi utført av Alfhild Børsum Johnsen
 • Tegning utført av Eugen Rommen, gjengitt i Aftenposten 22.9.1932 og 9.5.1939

Litteratur

 • Aftenposten, 01.09.1913
 • Haug, K., i Social-Demokraten, 03.09.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 06.09.1913
 • Morgenbladet, 14.09.1913
 • Aftenposten, 06.12.1914, (ill.)
 • Verdens Gang, 21.12.1914, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 08.12.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 05.12.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 18.09.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 17.09.1916
 • Morgenbladet, 28.09.1916
 • Haug, K., i Aftenposten, 15.09.1921
 • Soot, P. B., i Morgenbladet, 16.09.1921
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 17.09.1921
 • Nationen, 20.09.1921
 • Morgenbladet, 21.09.1921
 • Morgenposten, 22.08.1922, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbl., 22.09.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.09.1922, (ill.)
 • Svensson, S. Clod, Udstillingen Af Nordisk Grafik, Samleren, København, 1925, s. 113 (ill.)
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1926, bd. 19, s. 82
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 382
 • Ingebretsen, E., Om norsk grafisk kunst i Om grafisk kunst, Oslo, 1928, s. 82, 95, pl. XL
 • Sort og hvitt, Norske grafikeres hefte, Oslo, 1932, [u.p.] (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 171
 • katalog nr. 68, Kunstnernes Hus, Oslo, 1939
 • Tidens Tegn, 10.05.1939
 • Morgenbladet, 10.05.1939
 • Aftenposten, 02.11.1939, (ill.)
 • Willoch, S., i Aftenposten, 16.11.1939
 • Eckhoff, L., Sverre Johnsen in memoriam, Kunst og Kultur, 1940, s. 63-66 (ill.)
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 43, 48, 103 (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., : Trondhjems Kunstforening 1845-1945, Trondheim, 1955, register
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 557
 • Christie, H., Christie, S., Østfold, Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, s. 174 og 176
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, s. 178
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, s. 419
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 212
 • Bénézit, Paris, 1976, bd. 6, s. 85
 • Østfold, Bygd og by i Norge, Oslo, 1978, s. 245-46 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 517
 • Hvaler Bygdebok, Skjærhallen, 1980, bd. 1, s. 163

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv, 1924