J. bosatte seg i Asker i 1912 og arbeidet mest med tresnitt og treskulptur. På disse områdene var han selvlært. Fra 1911 deltok han ofte på utstillinger både i Kristiania og i utlandet. Etter studieoppholdet i København bosatte han seg i 1919 på Kirkøy, Hvaler, hvor han utfoldet seg som amatørmusiker, sangdirigent og teaterinstruktør. Hjemmet på Knatten ble et sentrum for kunstnervenner i sommermånedene. Av trearbeider laget han en del større dekorative bilder i malt og utskåret tre, møbler og små bemalte trefigurer eller grupper med humoristisk genrepreg, som drikkelag, kortspillere og sangkor. Han er blitt kalt den norske Døderhultar, men sammenlignet med den samtidige svenske treskjærerens figurer er J.s arbeider mer godlynt humoristiske. Motiver fra treskjæringen har han også benyttet i tresnitt. Han laget dessuten stemningsfulle natur- og figurbilder i sort-hvitt og farger, til dels sterkt influert av japanske tresnitt og art noveau. Eksempler på dette er Bølgen, Badende pike og Dansefantasi.