Liv og virksomhet

S. malte landskaper, blomster- og interiørmotiver, figurbilder og portretter i et lett stilisert formspråk med en gjennomgående stillferdig grå og rosa koloritt. Under krigen drev hun illegal virksomhet sammen med sin mann og satt på Grini 1943–45. En stor del av S.s arbeider ble ødelagt av okkupantene.

Familierelasjoner

Datter av

 • Peter Anker Ragnvald Munch, adjunkt (1853 - 1920)
 • Anna Dahl (f. 1856)

Gift med

 • 1931-1944 med Einar Siebke (1893 - 1944)

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1918; Statens Kunstakademi, Kristiania under Chr. Krohg og Halfdan Strøm 1919–20; elev av Gauguin, Polas malerskole, Kristiania 1922.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat to ganger; Unge Kunstneres Samfunn stipend to ganger; Studiereiser til Paris 1921 og København 1922.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Sekretær og kasserer Unge Kunstneres Samfunn.

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1922
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1932-1934
 • Unge Kunstneres Samfunn, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1923-1924
 • Ex-trøndere, Trondheim Kunstforening, 1945

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1928
 • Drammens Kunstforening, 1930
 • Oslo Kunstforening, 1943

Litteratur

 • Gauguin, Pola, i Tidens Tegn, 02.04.1924
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 22.02.1943
 • Haug, K., i Aftenposten, 22.02.1943
 • Kaxrud, K., i Dagbladet, 24.02.1943
 • Durban, A., i Morgenbladet, 25.02.1943
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 175 (ill.)
 • Aftenposten, 13.11.1946, (ill.)
 • Morgenposten, 14.11.1946, (ill.)
 • Revold, R., i Morgenbladet, 27.11.1946, (ill.)
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 240
 • Studentene fra 1904, Oslo, 1929, s. 268
 • Studentene fra 1904, Oslo, 1954, s. 197-98
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 19.01.0001, s. 194
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 229