S. malte landskaper, blomster- og interiørmotiver, figurbilder og portretter i et lett stilisert formspråk med en gjennomgående stillferdig grå og rosa koloritt. Under krigen drev hun illegal virksomhet sammen med sin mann og satt på Grini 1943–45. En stor del av S.s arbeider ble ødelagt av okkupantene.