Faktaboks

Ezechiel von Dram
Døpt
6. november 1730
Dåpssted
Bragernes Drammen
Gravlagt
1. juni 1782
Begravelsessted
Kongsberg

Som sin far Christopher og sin eldre bror Johan Diderich von D. tok også D. opp malerprofesjonen. Han var ved farens død 18 år gammel og har vel gått i lære hos ham. Kanskje har han funnet det vanskelig å konkurrere med broren på Bragernes. I 1750-årene finner vi ham iallfall etablert som maler i Tønsberg. Datteren Frideriche Regine ble døpt i St. Laurentii kirke i Tønsberg 17. januar 1759. Sønnen Johan ble døpt i Kragerø 19. juni 1761. Samme år flyttet han til Kongsberg, innkalt av broren, Johan Diderich til å arbeide i Kongsberg kirke, hvor denne hadde overtatt det innvendige malerarbeidet som entreprenør. Han ble ekstra godt betalt, 10 rdl. pr. måned plus kost. På Kongsberg har D. opprettet malerverksted og hatt svenner. Han hadde også sin gamle mor i huset.

Hva D. har utført i Kongsberg kirke, kan ikke ettervises. Det eneste sikre arbeide av ham er dekoreringen av prekestolen i Rollag kirke i Numedal. Den er signert "Mallet 1763 af E. Dram". Med sitt bukede korpus er stolen utført i en enkel rokokkoform. Sidene er ved spinkle pilastere inndelt i felter, hvor de fire evangelister er innskrevet i vidløftige rokokkokartusjer. Malingen kan nok være hardt restaurert; likevel er figurbehandlingen meget nødtørftig, men dekoratøren avslører seg i ornamentene og i marmoreringen på listverket. Kvalitativt står D. noe tilbake for sin bror Johan Diderich.

Familierelasjoner

Sønn av

Litteratur

  • Thrap, D., Navnet "Deram", Personalhistorisk Tidsskrift, København Chr , 1903, bd. 6, s. 208, Fjerde Række
  • Thomle, E.A., Lidt om Familien Deram, Personalhistorisk Tidsskrift, København Chr , 1907, bd. 4, s. 286, 287, Femte Række
  • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 113
  • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1926, bd. 3, s. 306
  • Thorson, Odd W., Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1962, bd. 2, s. 764, 768
  • Alsvik, H., Bugge, Anders, Norges kirker. Kongsberg kirke, Oslo, 1962, s. 196., (red.)

Arkivalia

  • Drammens Museums kulturgeografisk registrering