Andre opplysninger

  • Utførte inventar til Elverum kirke 1735 sammen med snekker Nils Hansen Engen.

Litteratur

  • Finne Grønn S.H., Elverum, (Kristiania, 1909-1921, bd. 2, s. 91
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 3, s. 236

Faktaboks

Ole Gundersen