L. beholdt livet igjennom sitt norske statsborgerskap for seg og sin familie, men oppholdt seg i Norge bare på korte reiser. Han representerte Norge på flere internasjonale utstillinger og holdt nær kontakt med de norske miljøer i Paris og Roma hvor han hovedsakelig bodde. L. har arbeidet som maler og tegner, fra 1886 bidrog han med illustrasjoner til tyske magasiner, men det er som billedhugger og kunsthåndverker han skaffet seg en posisjon i sin samtid. L. bodde i Paris 1891–1900 og tilegnet seg art nouveau-stilens formspråk, som han nytter i sin keramikk og glasskunst, mens han holdt fast ved en mer realistisk fremstillingsform i skulpturene. Motivene for sine fajanser, glass, emaljearbeider, glassmalerier og smykker hentet L. vesentlig fra det maritime plante- og dyreliv, som han var blitt fascinert av under studier i Napolis akvarium i 1880-årene. I Paris leverte han modeller til franske kunstbronseverksteder. Fra 1900 bodde L. i Roma. Han var mye brukt som portrettbilledhugger, spesielt hans barneportretter var populære. I Roma utførte han en bronsebyste av Bjørnstjerne Bjørnson (kopi i gips i den skandinaviske forening i Roma) og en medaljong med Bjørnsons profilportrett. En medaljong med Henrik Ibsens profilportrett utført av L. er innfelt i dikterens bolig i Via Capo le Case 75. Han utførte også et relieff av Bernt Lie. Etter L.s død forsøkte den norske koloni i Roma å få den norske stat til å kjøpe disse forfatterportrettene, men uten hell. L.s kunst er preget av en høyt oppdrevet teknisk ferdighet og raffinement. Han var ved sin død i ferd med å planlegge en større presentasjon av sine glassarbeider på Venezia-biennalen og en utstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo.