Liv og virksomhet

M. fikk sin utdannelse i Düsseldorf og bosatte seg i Haag hvor han virket som landskapsmaler. Han har antagelig ikke hatt særlig kontakt med Norge. M. signerte sine bilder G.M. Munthe.

Familierelasjoner

Sønn av

Litteratur

  • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bind 25, s. 277
  • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bind 13, spalte 864