M. fikk sin utdannelse i Düsseldorf og bosatte seg i Haag hvor han virket som landskapsmaler. Han har antagelig ikke hatt særlig kontakt med Norge. M. signerte sine bilder G.M. Munthe.