På debututstillingen i 1979 viste K. hovedsakelig landskapsskildringer. Motivene var hentet fra reiser i inn- og utland og bærer preg av K.s interesse for hav og himmel. På separatutstillingen tre år senere var motivvalget endret. Nå var interessen sentrert omkring mennesker. Særlig stod enkeltmennesket i fokus, og da i første rekke de som ikke hører hjemme innenfor det vanlige samfunnsmønster, f.eks. punkere og klovner. K. mener at menneskene bærer masker og at de gjør dette fordi de har et ønske om å skjule eller fremheve noe. Også denne gang var en rekke motiver hentet fra reiser. K. arbeider fortrinnsvis i koldnål og etsning.