Faktaboks

Lauritz Haaland
Haaland, Lars Lauritz Larsen
Født
12. november 1855, Hvidingsø (Kvitsøy) i Ryfylke
Død
27. juni 1938, Kvitsøy

H. var først og fremst hjemstavnsskildrer. Han hentet motiver fra sine nærmeste omgivelser og fra Nordsjøen. Ifølge Thiis interesserte hans bilder mer ved emnet enn ved utførelsen. Han var svært produktiv, malte fra 3 til 8 bilder hver måned. Hans produksjon er ujevn og til dels rutinepreget. H. synes å ha hatt et meget nært forhold til havet i alle dets skiftende belysninger, helst frådende, stormfullt hav, men også det stille hav som avspeiler himmelen. I stor utstrekning brukte han fiskebåter, dampskip og sjøfugl som staffasje og samlende midtpunkt. Hans skuter er så korrekt og nitid tegnet at de har funnet veien til våre sjøfartsmuseer som eksempler på forskjellige skipstyper. Blant hans rene marinemalerier fins fine stemningsbilder i beskjedent format. H. går inn i rekken av de kunstnere som har skildret norsk næringsliv, hovedsakelig hummer-, makrell- og sildefiske. Blant hans hovedverker kan nevnes Sildefiske (utstilt i Stavanger Kunstforening 1887). H. solgte sine bilder lettere og til bedre priser enn vanlig i hans samtid. Ifølge en notisbok fra 1883–86 fikk han opp til kr 500 for enkelte bilder, men de fleste ble solgt for kr 80 og mindre. Han hadde et godt marked i Hamburg hvor en skipsmegler var kontaktmann. Foruten til Tyskland, solgte han også til England, Frankrike og Amerika. H. holdt regnskap over sine salg med nøyaktige blyantskisser av hvert bilde, tilføyd opplysninger om format, den pris han oppnådde og den pris han hadde forlangt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Laurentza Olsdatter (f. 1808)
 • Lars Haaland (f. 1816)

Gift med

 • 1937 med Ingeborg (inga) Severine Henrichsen (f. 1851)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Kvitsøy, bortsett fra opphold i Kristiania 1902–08

Utdannelse

 • Utdannet som skipsbygger i Bergen
 • Knud Bergsliens malerskole og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1880

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser i Europa, bl.a. Hamburg og Berlin

Priser, premier og utmerkelser

 • Sølvmedalje, London 1893

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Oslo Bymuseum
 • Haugesund Billedgalleri
 • Helge Væringsaasens samling, Elverum
 • Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
 • Bergen Sjøfartsmuseum
 • Stavanger Sjøfartsmuseum
 • Sandnes Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kristiania, 1882
 • Stavanger Kunstforening, 1887
 • Stavanger Kunstforening, 1925

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1884-1891
 • Chicago-utst., 1887
 • Bergens Kunstforening, 1887-1893
 • Trondheim Kunstforening, 1888-1899
 • Fiskeriutst., London, 1893
 • Hotel Fønix, Stavanger, 1895
 • Berlin, 1896-1897
 • Drammens Kunstforening, 1901
 • Berlin, 1905
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Litteratur

 • Folkebladet, (Kristiania, 16.10.1880
 • Stavangeren, 08.1882
 • Stavanger Amtstidende, 03.1887
 • Stavanger Avis, 1895
 • Hamburger Fremdenblatt, 07.11.1897
 • Norsk Familiejournal, 1906, s. 226
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 331
 • Tveteraas, R. (Red.), Stavanger 1814–1914, Stavanger, 1914, s. 249
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1922, bd. 15, s. 385–86
 • Stavangeren, 11.1925
 • Kunst og Kultur, 1934, s. 280
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, s. 101, 259
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 148
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867- 1967, Drammen, 1967, s. 136 og 142
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, s. 15, katalog Stavanger Kunstforening
 • Rogaland, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register s. 533
 • Farmand, 08.03.1980

Arkivalia

 • Notater og regnskap, i Einar Hvidings eie, Hinna ved Stavanger, 1922-1924
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Lauritz Haaland